Kielten vaihtaminen teräskielisessä kitarassa

String change steel string – start

Kielten vaihtamiseen tarvitaan teräskielisessä kitarassa kielisatsin lisäksi terävän leikkurin, sekä viritysmittarin. Halpa muovikampi nopeuttaa virittimien kääntämistä.

Metalliviivoittimella taas mitataan ennen kuin aloitetaan kielten korkeus 12:n nauhan kohdalla. Mittaamisen ansiosta kaularaudan säätäminen helpottuu huomattavasti, jos uusi kielisatsi on ohuempi tai paksumpi kuin vanha. Parasta olisi kuitenkin aina vaihtaa samanpaksuiset kielet päälle – näin soittotuntuma pysyy muuttamattomana, eikä kaularautaa tarvitse silloin tavallisesti säätää.

String change steel string – loosening string

Mielestäni on helpointa ottaa ensin kaikki kielet pois.

Jotkut väittävät, että akustisissa kitaroissa kaikkien kielten yhtäaikainen poistaminen olisi jotenkin soittimelle vahingollista, mutta itse olen aina (vuodesta 1977 lähtien) vaihtanut kielet näin, enkä ole tähän mennessä vielä rikkonut yhtäkään kitaraa. Myös Martin Guitarsin omassa videossa poistetaan heti koko kielisatsi.

String change steel string – cutting old string

Kun kielet ovat täysin löysiä, leikkaan ne keskeltä poikki.

Tämä ei ole välttämättömyys, mutta minusta lyhyet pätkät ovat helpompia käsitellä kuin täyspitkät kitaran kielet.

String change steel string – winder pin puller

Teräskielisissä kitaroissa kielet on kiinnitetty tallaan ns. tallanastoilla (engl. bridge pin), jotka voivat olla muovista, luusta, puusta tai metallista.

Tallanastojen nostamiseen on lähes kaikissa viritinvivuissa pieni syvennys. Tavallisesti tallanasta ja kielen ball-end-rengas ovat näin jumissa, että vipua ei kannata käyttää nastan nostamiseksi, ainakaan heti.

String change steel string – push end in

Useimmissa tapauksissa kielen saa pois käsipelillä:

Työnnä ensin kielen hieman tallan läpi runkoon.

String change steel string – pull pin out 1

Tämä vapauttaa yleensä tallanastan ball-end-renkaan lukituksesta, ja nastan voi nostaa helposti ulos.

String change steel string – pull pin out 2

Jos tallanastaa ei saa – yrityksistä huolimatta – pois käsipelillä, suosittelisin talouspaperin (tai ohuen kangaspalan) käyttämistä tallan ja tallanastan suojaksi.

tak-n20-bridge

Joissakin kitaroissa – etenkin tietyissä Ovation- ja Takamine-malleissa – löytyy myös nastattomia tallaratkaisuja. Näissä talloissa kielet pujotetaan yksinkertaisesti tallan takaosan läpi.

String change steel string – take string off machine head

Tämän jälkeen poistetaan vanhat kielet myös virittimien tapeista.

Kun kaikki vanhat kielet on poistettu, voi tarvittaessa öljytä otelaudan ja tallan sopivalla otelautaöljyllä.

String change steel string – put pin in

Uudet kielet kiinnitetään aina ensin soittimen tallaan, laittamalla ball-endin ja tallanastan paikoilleen.

String change steel string – pull on string

Seuraavaksi kieli vedetään kevyesti ulospäin, samalla kun pidetään tallanastaa paikalla. Näin kiilataan se tallanasta ball-endin avulla kiinni tallaan.

String change steel string – stringing 1

Lavalla kieli työnnetään virittimen läpi…

String change steel string – stringing 2

…vedetään viritintapin ympäri…

String change steel string – stringing 3

…ja lukitaan paikoilleen vetämällä sitä rungosta poispäin.

String change steel string – stringing 4

Yksi käsi painaa kielen alas, kun toinen kiertää sen kireäksi. Kielen pitää kiertää tapin ympäri ylhäältä yhä alemmas.

String change steel string – keep pin in place

Kun viritin alkaa kiristää kieltä yhä enemmän, otan toisen käteni pois lavalta, jotta voin tarvittaessa estää tallanastan nousemista ulos tallasta.

String change steel string – cut off end

Suosittelen ylijäävän palan poistamista – kun kieli on viritetty – katkaisemalla sen läheltä viritintappia. Sen jälkeen taivutan varovaisesti kielityngän hieman kohti lapaa. Ole varovainen, katkaistu kieli on hyvin terävä!

Laitan uudet kielet kitaralle tavallisesti pareittain – ensin E-e, sitten A-h ja viimeiseksi D-g.

String change steel string – strings on machine heads

Onnistunut lopputulos näyttää tällaiselta.

String change steel string – pin height

Tallanastat istuvat tasaisesti tallassa.

String change steel string – string stretching

Kielet pitävät vireen nopeammin, jos niitä venytetään ensimmäisten viritysten yhteydessä: ensin viritetään, sitten venytetään… neljän-viiden kerran jälkeen virityksen pitäisi alkaa asettua.

Otekäsi pitää kielen alhaalla venymisen yhteydessä, jottei satulaan kohdistuisi liikkaa rasitusta.

****

Kun kitara on viritetty, voidaan tarkistaa vielä uusien kielten korkeus 12:n nauhan yllä.

Jos kielten korkeus on selvästi suurempi kuin ennen kielten vaihtamista, uusi kielisatsi oli luultavasti paksumpi kuin vanha. Silloin kannattaa kiristää kaularautaa (sopivalla avaimella) noin neljänneskierrosta (korkeintaan puolen kierroksen).

Jos kielten korkeus on selvästi pienempi kuin ennen kielten vaihtamista, uusi kielisatsi oli luultavasti ohuempi kuin vanha. Silloin kannattaa löysätä kaularautaa (sopivalla avaimella) noin neljänneskierrosta (korkeintaan puolen kierroksen).

Kaularaudan tarkoitus on säätää kaulan loivaa kaarevuutta (ns. neck relief). Vaikka kaulan reliefilla on suora vaikutus kielten korkeuteen, kaularauta ei ole varsinaisesti tarkoitettu säätämään kielten korkeutta. Kielten korkeuden oikeaoppinen muuttaminen on soitinrakentajan homma, ja sitä hoidetaan hiomalla (tai vaihtamalla) soittimen tallaluu.

Changing strings on a steel-string guitar

String change steel string – start

Here’s what you need:

In addition to a fresh set of strings, you should have a wire cutter and a tuner at the ready. An inexpensive string winder makes the process much faster.

A steel rule will come in handy, should you want to double-check your ”before” and ”after” setups. Measure your string height at the 12th fret (top of fret to bottom of string) before taking the old strings off. That way you will be able to use the steel rule to ascertain that your setup has stayed unchanged. Alternatively, you could also measure the neck relief at the seventh fret directly, by using a capo at the first fret, while pressing down the low E-string at the 14th fret.

Ideally, though, you should stick to the exact same string gauge (and even string brand) to avoid inadvertently changing the playability of your acoustic guitar.

String change steel string – loosening string

I find it most convenient to take off all strings at once.

There are some people who claim that taking all six strings off at the same time may cause damage to your instrument. Let me tell you, I have been changing strings on steel-string guitars since 1977, always removing the whole set at once, and have never had any problems at all. Even Martin Guitars suggest you do it this way in their own video, and they should know!

String change steel string – cutting old string

Once the strings are completely loose and flabby, I cut them in half.

This isn’t something you must do, but I find the shorter lengths easier to handle, than having to deal with the whole string.

String change steel string – winder pin puller

For the largest part, steel-string acoustics come with pin bridges. The bridge pins – made out of plastic, bone, wood or even metal – keep the ball-ends locked into place.

Most string winders sport a small cut-out for lifting the bridge pins. I’d suggest, though, that you first try extracting the pins by hand, because, very often, the ball-ends have jammed the pins in place fairly tightly. Trying to pull them out directly might damage your string winder or the bridge pins, or, even worse, the bridge itself.

String change steel string – push end in

Most of the time you will be able to extract the bridge pins by hand:

Start by pushing the ball-end down (into the body) by a centimetre, or so.

String change steel string – pull pin out 1

Usually, this is all that’s needed to unjam the bridge pin.

String change steel string – pull pin out 2

If a pin really is stuck, and can’t be lifted out with your fingers, I’d strongly suggest using a piece of tissue paper (or a piece of cloth) as a cushion to protect the pin and the bridge’s surface.

tak-n20-bridge

Some acoustic guitars come equipped with a pinless bridge – most notable Ovation and some Takamines. With these bridges, all you have to do is pull the ball-ends out of the back of the bridge.

String change steel string – take string off machine head

At the headstock end you have to untie the strings and take them off the tuner posts.

If your guitar’s fretboard and/or bridge feel (or look) a little dry, now would be the perfect time for applying a little fretboard oil.

String change steel string – put pin in

You start putting on a new string by feeding the ball-end into the appropriate bridge hole, while inserting the bridge pin.

String change steel string – pull on string

By pulling the string up a little, while holding the pin down, you will conveniently get the ball-end to jam the bridge pin in place.

String change steel string – stringing 1

Next you feed the string through the tuner’s post…

String change steel string – stringing 2

…pull the string away from the body, and around the post…

String change steel string – stringing 3

…and, finally, lock the string end in place.

String change steel string – stringing 4

Keep the string pressed downwards, while you’re turning the crank. Each new winding should pass under the one before it.

String change steel string – keep pin in place

When the string starts getting taut, I move my hand from the headstock to the bridge, to make sure the bridge pin stays firmly in place.

String change steel string – cut off end

I’d recommend cutting off the surplus string in close proximity to the tuning post. Then I bend the stub down towards the headstock face. Be careful, a cut-off string is very sharp!

I put on the fresh strings in pairs, working my way away from the nut – first the two e-strings, then the pair of A and b, and lastly the D- and g-strings.

String change steel string – strings on machine heads

This is what the result should look like at the headstock end.

String change steel string – pin height

The bridge pins should sit at a uniform height above the surface of the bridge.

String change steel string – string stretching

Getting new strings to stay in tune is a much faster process, if you stretch each string carefully. It works like this: First you tune to pitch, then you stretch each string, and retune again. Once you’ve repeated this process four to five times, you should be ready to go.

Your fretting hand should hold down the string you’re stretching at the first or second fret to avoid damage to the top nut.

****

Once the guitar is in tune you could check the string action at the 12th fret and compare it with the values measured with the old string set.

If the action is noticeably higher, chances are you’ve put on a heavier gauge set of strings. You need to compensate for the stronger string pull by tightening the truss rod (with the correct tool) by a quarter of a turn (or half a turn, at the most).

If the action is noticeably lower, chances are you’ve put on a lighter gauge set of strings. You need to compensate for the weaker string pull by loosening the truss rod (with the correct tool) by a quarter of a turn (or half a turn, at the most).

The truss rod is meant solely for neck relief adjustment. Even though adjusting the neck relief does have an impact on the action, string height adjustment isn’t really what the truss rod is meant for. Adjusting the action on a steel-string acoustic is usually a job for a luthier, and is achieved by changing the height of the bridge saddle.

Kuusi uutta efektiä Rotosoundilta!

LE35

****

Rotosoundin loistava 1960s Reissue Fuzz -pedaali on nyt saanut kuusi efektiveljeä, jotka ovat kaikki efektiguru John Oramin käsialaa:

The Wobbler on optinen tremolo pedaali, jolla on kaksi rinnakaista, silikoni- ja germanium-transistoreilla toteutettuja vahvistuspiiriä, joiden signaalia voi miksata portaattomasti.

• Phaser-pedaalin nimi on King Henry. Rotosound lupaa efektille erittäin maukasta soundia, jonka voi hienosäädellä Peak-nupilla.

• The Pusher on firman uusi kompressori, jota on varustettu omalla tone-säätimellä (Bite).

• Rotosoundin The Crusader maustaa soundisi syvällä ja lämpimällä choruksella.

• Analogiviiveen ystäville tarjotaan The Aftermath -nimistä pedaalia.

• Viimeinen efekti katrasta on kolmialueinen EQ-pedaali The Leveller.

****

Lisätiedot: F-Musiikki

****

Review: Rotosound 1960s Reissue Fuzz

****

Rotosound Fuzz – opener

The Rotosound 1960s Reissue Fuzz is a reissue of a legendary effect pedal which originally never made it to full-blown production. The great sound of the few existing pre-production prototypes, their scarcity, and the fact that this pedal has been spotted repeatedly on a certain Mr Jimmy Page’s equipment list have made this fuzz the stuff of legends.

At last year’s Musikmesse in Frankfurt Rotosound announced a limited run of 2,000 Fuzz reissues, assembled by hand at the company’s UK plant.

Rotosound Fuzz – front

Rotosound’s Fuzz (current price in Finland 349 €) is an old-school guitar effect – meaning it’s huge and built like a tank.

Rotosound Fuzz – side view

The large casing makes it possible to place the controls well out of your stomping foot’s way.

The major drawback of course is that this Fuzz takes up considerable space on your pedalboard.

Rotosound Fuzz – connectors

One in, one out – no need for anything more.

Rotosound Fuzz – bottom plate

When Rotosound say ”1960s Reissue” they mean it – the pedal runs on batteries only.

So, you’d better be equipped with a spare 9 V block at your next gig, and better take along the correct screwdriver also!

Rotosound Fuzz – label

The sticker on the bottom gives you each pedal’s number in the sequence of 2,000. Quality is guaranteed by the Rotosound chairman himself, Mr Jason How.

Rotosound Fuzz – interior

Everything is lined up neat and tidy – that’s boutique-level workmanship for you!

Rotosound Fuzz – circuit board

This is what Fuzz-anoraks fantasize about: Original NOS germanium transistors are at work here!

Old germanium transistors are famed for their fat clipping tone and musically organic behaviour, sounding less bland and brutal than newer silicone-based designs.

****

Rotosound Fuzz – controls

The fuzz is the forefather of all overdrive and distortion pedals, and one of the first ever effects available for guitar.

Modern overdrive and distortion effects try to mimic the natural distortion and break-up of valve amplifiers, with a gradual onset, nice harmonics and a good helping of compression.

A fuzz pedal is a much rawer affair, more like the Neanderthal of distortion. A fuzz uses the hard clipping of an overloading transistor to mess up your guitar’s tone. The end result is much more grating and less compromising, more all-or-nothing. A good fuzz has lots of hair on its chest, and it snarls and bites with a good dose of aggression.

In my view, the Rotosound Fuzz clearly belongs in the top echelons of Fuzzdom. Its tone is pleasingly dense, and there’s a nice fat bottom to go with its uncompromising top end.

For a fuzz pedal the Rotosound reacts surprisingly nicely to guitar volume changes. If you keep the Fuzz-control at a moderate level, you will be able to turn down to almost completely clean from your guitar. The Rotosound 1960s Reissue is also reassuringly low on hiss and extraneous noise.

Here are two sound examples:

Rotosound Fuzz – Telecaster (with volume control)

Rotosound Fuzz – LP-type

For me the Rotosound 1960s Reissue Fuzz is one of the best fuzzes I’ve ever come across. Yes, its price may be steep, but your money will buy you an instant collectible that sounds even better than it looks. For a fuzz the Rotosound is surprisingly rich on nuances and tonal variations.

****

Rotosound 1960s Reissue Fuzz

349 €

Finnish distributor: F-Musiikki

****

Pros:

+ hand-assembled

+ instant collectible

+ sturdy build

+ accurate reissue

+ NOS germanium transistors

+ sound

Cons:

– not cheap

– size

– batteries-only

Testipenkissä: Rotosound 1960s Reissue Fuzz

****

Rotosound Fuzz – opener

Rotosoundin 1960s Reissue Fuzz on uusintapainos legendaarisesta fuzz-pedaalista, joka ei silloin oikeastaan tullutkaan varsinaiseen tuotantoon. Vanhojen prototyyppien erinomainen soundi, niiden harvinaisuus, ja sellainen pieni seikka, että juuri tämä pedaali on nähty Jimmy Pagen efektiarsenaalissa, ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Rotosound Fuzz -pedaalista on tullut legendaarinen.

Viime vuonna Rotosound on esitellyt Frankfurtin Musiikkimessuilla Fuzzin uusitapainosta, joka rakennetaan vanhojen kytkentäkaavojen mukaan rajoitetussa erässä (2.000 kpl) käsityönä Englannissa.

Rotosound Fuzz – front

Rotosound Fuzz (349 €) on vanhan tyylin mukaan valmistettu kitaraefekti – se on vankaa tekoa ja valtavan kokoinen.

Rotosound Fuzz – side view

Suurikokoisen peltikotelon etu on, että jalkakytkintä polkiessa ei varmasti osu vahingossakaan efektipedaalin säätimiin.

Haittapuolena taas on, että Rotosound Fuzz tarvitsee paljon tilaa pedaalilaudassa.

Rotosound Fuzz – connectors

Yksi tulo ja yksi lähtö, enemmän ei fuzzeissa tarvita.

Rotosound Fuzz – bottom plate

Rotosoundin vintage-uskollisuus menee niin pitkälle, ettei Fuzziin ole lisätty edes mahdollisuutta käyttää ulkoista virtalähdettä.

Tuoretta 9 voltin paristoa on siis syyttä kantaa aina mukanaan, samoin kuin pohjalevyn poistamiseen tarvittua ruuvimeisseliä.

Rotosound Fuzz – label

Tarra pohjalevyssä kertoo Rotosound-pedaalin järjestysnumeroa 2.000:een rajoitetussa painoksessa. Fuzzin laadun takaa Rotosoundin pomo itse, Mr Jason How.

Rotosound Fuzz – interior

Pedaalin sisäinen siisteys tarjoaa iloa silmille, ja kielii huolellisesta laatutyöstä!

Rotosound Fuzz – circuit board

Tämä on fuzz-fanaatikkojen märkä unelma: aidot, käyttämmättömät (engl. New Old Stock tai NOS), germanium-pohjaiset vintage-transistorit!

Vanhoilla germanium-transistoreilla on legendaarinen asema fuzz-herkkusuiden keskeydessä, koska näillä transistoreilla on omaleimainen käyttäyttäminen klippaamisessa ja täyteläisempi soundi kuin useimilla uudemmilla silikoni-pohjaisilla malleilla.

****

Rotosound Fuzz – controls

Fuzz-efekti on kaikkien säröpedaalien esi-isä, ja yksi ensimmäisistä kitarapedaaleista ylipäätänsä.

Nykyaikaiset säröpedaalit (engl. overdrive tai distortion) pohjautuvat luonnolliseen, vahvistimen yliohjauksesta johtuvaan säröön, jossa liian voimakas signaali vahvistinputkissa aiheuttaa alkuperäisen signaalin ”vääntämiseen”. Yliohjauksesta syntyy silloin sointia rikastuttavia yliääniä ja sustainia pidentävää kompressiota.

Suhteellisen hienovaraisesti toimivan nykyaikaisen säröpedaalin verrattuna vanha kunnon fuzz-efekti toimii kuin luolamiehen nujia. Fuzz nimittäin pohjautuu kokonaan transistorin yliohjauksesta johtuvaan klippaamiseen, jonka soundi on selvästi rankempi ja purevampi. Hyvällä fuzzilla on runsaasti rintakarvoja ja aggressiivisuutta.

Rotosound Fuzz -pedaali kuuluu mielestäni fuzz-pedaalien aatelistoon. Sen soundi on herkullisen tiheä, ja runsaan diskantin tueksi löytyy myös sopivasti botnea.

Fuzziksi Rotosound reagoi yllättävän hyvin myös kitaran volumepotikan muutoksiin – jos fuzzia on annosteltu maltillisesti saa soinnin lähes puhtaaksi kitaran volumella. Rotosound-pedaalin laatua kuulee myös efektin suhteellisen vähäisestä kohinasta.

Tässä kaksi esimerkkisoundia:

Rotosound Fuzz – Telecaster

Rotosound Fuzz – LP-type

Mielestäni Rotosound 1960s Reissue Fuzz on yksi hienoimmista fuzz-pedaaleista ikinä. Hinta on melko korkea, mutta vastineeksi saa oikean laatupelin, jolla on aitoa keräilyarvoa. Fuzziksi Rotosoundin pedaali on varsin sävykäs ilmestys, joka tarjoaa rivi-fuzzeihin verrattuna runsaasti soundillisia vivahteita.

****

Rotosound 1960s Reissue Fuzz

349 €

Lisätiedot: F-Musiikki

****

Plussat:

+ käsintehty laatupedaali

+ keräilyarvo

+ vankkaa tekoa

+ tarkka uusintapainos

+ NOS germanium-transistorit

+ soundi

Miinukset:

– korkea hinta

– isokokoinen

– vain paristokäyttöinen

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑