Kaikki TESTIT ** All Gear REVIEWS

::::

A

• Admira A5 – Suomeksi/English

• Admira Malaga – Suomeksi/English

• Akai Analog Delay – Suomeksi/English     – YouTube

• Akai Blues Overdrive – Suomeksi/English

• Akai Chorus – Suomeksi/English     – YouTube

• Akai Deluxe Distortion – Suomeksi/English

• Akai Drive 3 Fuzz – Suomeksi/English     – YouTube

• AKG WMS470 Instrumental Set – Suomeksi/English

• Albion TCT35C – Suomeksi/English     – YouTube

• Amfisound Raudus Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Ampeg GVT15-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• Ampeg Micro-CL – Suomeksi/English     – YouTube

• Änäkäinen Rumble 1 x 12 – Suomeksi/English     – YouTube 1 & YouTube 2

• Arvo Electric Guitars – Suomeksi/English     – YouTube

::::

B

• Basslines SJB-3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar Artist 15 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Club 40 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Club 50 – Suomeksi/English

• Blackstar HT Metal 5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Metal 60 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HTV-412A – Suomeksi/English

• Blackstar ID:60 TVP – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core 20 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core 40 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core BEAM – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Bass 200 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Black Prince Reverb – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Bugaboo pedal – English

• Bluetone Amps Fried Eye 2+2 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Fried Eye pedal – English

• Bluetone Amps Load Box – tulossa/English     – YouTube

• Bluetone Amps Princeton Reverb – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Shadows Jr. – English     – YouTube, YouTube 2

• Bluetone Amps Shadows Reverb – Suomeksi/English     – YouTube, YouTube 2

• Bogner Burnley – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Goldfinger 45 1×12 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Goldfinger 54 Phi – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Harlow – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Wessex – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BC-2 Combo Drive – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BD-2W Waza Craft – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BR-80 Micro BR – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss DA-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss DD-500 – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss DS-1X – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss FB-2 Feedbacker – Suomeksi/English

• Boss JS-10 eBand – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss MO-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss OD-1X – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss RC-3 Loop Station – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss SD-1W Waza Craft – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss SY-300 – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss TE-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss VE-1 – Suomeksi     – YouTube

• Boss VE-2 – Suomeksi     – YouTube

• Brunetti SingleMan 16 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

C

• Carvin Legacy 3 – Suomeksi     – YouTube

• Carvin MicroBass MB 10 – Suomeksi/English     – YouTube

• Custom Boards Fillmore 1970 – Suomeksi     – YouTube

::::

D

• Diamond Amplification Del Fuego – Suomeksi/English

• Digitech Hardwire Supernatural – Suomeksi/English     – YouTube

• Digitech Trio – Suomeksi/English     – YouTube (ENG)/YouTube (FIN)/YouTube

• DOD Bifet Boost 410 – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg D-Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg Dragster – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg Starplayer TV Outlaw – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Jazz 12 – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Little Jazz – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Multiamp – Suomeksi/English     – YouTube

::::

E

• EBS Billy Sheehan Signature Drive – Suomeksi     – YouTube

• EBS CL112 – Suomeksi/English     – YouTube

• EBS Classic Session 30 – Suomeksi/English    – YouTube

• EBS FuzzMo – Suomeksi/English     – YouTube

• EBS Reidmar – Suomeksi/English     – YouTube

• Eden EGRW1264 – Suomeksi     – YouTube

• Eden EX112 – Suomeksi     – YouTube

• Eden WTX-264 – Suomeksi     – YouTube

• Edwards EX-125D – Suomeksi/English     – YouTube

• Edwards SA-160LTS – Suomeksi/English     – YouTube

• Egnater Tweaker-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Eclipse-I CTM/VBK – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Eclipse II FT FM Distressed – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Horizon FR-II Seymour Duncan – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP USA Eclipse – Suomeksi/English     – YouTube

• Esteve 4ST – Suomeksi/English

• Esteve Organic Jucar – Suomeksi/English     – YouTube

• Esteve Organic Segura – Suomeksi/English     – YouTube

::::

F

• Farida B-10E – Suomeksi/English     – YouTube

• Farida M-2 – Suomeksi/English     – YouTube

• Fender American Professional Stratocaster – English     – YouTube

• Fender American Professional Telecaster – English     – YouTube

• Fender American Standard Stratocaster HSS Shawbucker – Suomi/English     – YouTube

• Fender Jimi Hendrix Stratocaster – Suomi/English     – YouTube

• Fender Paramount PM-2 AM – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood 290-T Classic – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood 57HM-H – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood MTQ Hybrid – Suomi/English     – YouTube

::::

G

• GJ2 Guitars Arete 4-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Concorde 4-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Concorde 5-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Glendora FR – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Glendora NLT – Suomeksi/English     – YouTube

• Green Guitars P-Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Gretsch Streamliner G2420T Hollow Body – Suomeksi/English     – YouTube

• Gurus Amps Sinusoid – Suomeksi/English     – YouTube

::::

H

• Hagström Fantomen – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Northen Swede – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Pat Smear Signature – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Viking Deluxe Baritone – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Viking P – Suomeksi/English     – YouTube

• Halla Custom Hallabird – Suomeksi/English     – YouTube

• Halla Custom SG – Suomeksi/English     – YouTube

• Harjunpää Vikingman Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Harjunpää Violinbirch Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Hehku Custom Nightingale 15 – Suomeksi/English     – YouTube 1 & YouTube 2

• Hotone Blues – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Choir – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Eko – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Grass – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Octa – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Trem – Suomeksi/English     – YouTube

• Hughes & Kettner Red Box 5 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

I

• Italia Fiorano Standard – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Maranello Classic – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Mondial Deluxe – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Rimini 6 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

J

• JAM Pedals Delay Llama – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Red Muck – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals The Ripple – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Tube Dreamer 58 – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Tube Dreamer+ – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals WaterFall – Suomeksi/English     – YouTube

• Jericho Guitars Fusion – tulossa/English     – YouTube

• J. Leachim Guitars Jazzcaster – Suomeksi/English     – YouTube

• J . Leachim Guitars S&T-Style – Suomeksi/English     – YouTube

• J . Leachim Guitars Royal – Suomeksi/English     – YouTube

• Juha Savisalo 6-String Fretless Prototype – Suomeksi     – YouTube

• Juketone True Blood – Suomeksi/English     – YouTube, YouTube 2

::::

K

• Kantare Dolce C hg – Suomeksi/English

• Kantare Vivace C – Suomeksi/English

• Kataja Guitars 60 J-type – Suomeksi/English     – YouTube

• Kataja Guitars 60 P-type –  Suomeksi/English     – YouTube

• Kataja Guitars 62 J-type – Suomeksi/English     – YouTube

• Kiiras Instruments Ahti – Suomeksi/English     – YouTube

• Kiiras Instruments Ukonkirves – Suomiksi/English     – YouTube

::::

L

• Lakland 44-60 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• LaMancha Rubi CM SN – Suomeksi/English

• LTD AJ-1 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD EC Black Metal – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD EC-1000ET – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD Elite ST-1 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD James Hetfield Snakebyte – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD M-400M – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MH-300FR – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MH-1000NT – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MM-30 – Suomeksi     – YouTube

• LTD SC-337 – Suomeksi     – YouTube

• LTD SCT-607B – Suomeksi     – YouTube

• LTD TE-200 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-4Z – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-6N – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-6Z – Suomeksi/English     – YouTube

::::

M

• Mad Professor RED Cable – Suomeksi/English

• Manne Ventura Satin – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign Newport 4T – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign PFM – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign RDV – Suomeksi/English     – YouTube

• Manuel Rodriguez Model Clásica A – Suomeksi/English     – YouTube

• Markbass CMD Jeff Berlin Players School – Suomeksi/English    – YouTube

• Markbass EVO1 – Suomeksi     – YouTube

• Markbass Mini CMD 121P – Suomeksi/English    – YouTube

• Marshall Custom JTM1 Offset – Suomeksi/English     – YouTube

• Marshall DSL5C – Suomeksi/English    – YouTube

• Marshall JMP1C – Suomeksi/English     – YouTube

• Marshall JTM1C – Suomeksi/English     – YouTube

• Mission Engineering ReWah Pro – Suomeksi     – YouTube

• ML-Factory LP-type kit – Suomeksi/English     – YouTube

• Mooer Baby Tuner – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Cruncher – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Ensemble King – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Green Mile – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Mod Factory – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Pure Boost – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Reecho – Suomeksi     – YouTube

• Mooer ShimVerb – Suomeksi     – YouTube

• Morley M2 Passive Volume – Suomeksi/English     – YouTube

• Morley M2 Wah – Suomeksi/English     – YouTube

• Morley M2 Wah/Volume – Suomeksi/English     – YouTube

• Music Man Majesty – Suomeksi/English     – YouTube

::::

N

• Nux B-2 Wireless – Suomeksi/coming soon

• Nux Mini Cerberus – Suomeksi     – YouTube

• Nux Mini Core – Suomeksi     – YouTube

::::

O

• Ogre Guitars Magnox-M1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange AD200 Bass Mk3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange OBC410 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange Terror Bass TB500C-212 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

P

• Pickat Artisan – Suomeksi/English

• PRS Guitars Studio – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Angelus Standard – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Custom 24 30th Anniversary – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Custom 24 Roasted Maple Neck – Suomeksi/English     – YouTube

::::

R

• Raato Custom PenetRaatoR Multiscale – Suomeksi/English     – YouTube

• Raato Custom Raadotar 6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Raato Custom Raadotar 7 Multiscale – Suomeksi/English     – YouTube

• Rautia Guitars Dual Tone – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland AC-33RW – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube-10GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube-80 GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube Lite – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland G-5 VG-Stratocaster – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland GA-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Micro Cube GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Rotosound 1960s Reissue Fuzz – Suomeksi/English     – YouTube

::::

S

• Savisalo 6-String Fretless Prototype – Suomeksi     – YouTube

• Schecter Hellraiser Studio Acoustic – Suomeksi/English     – YouTube

• Schecter Solo-6 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• Schecter Ultra Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Seymour Duncan Little ’59 – Suomeksi/English     – YouTube

• Seymour Duncan SA-3 HC Woody – Suomeksi/English     – YouTube

• Shadow JMS-52-E-NS – Suomeksi/coming soon     – YouTube

• Spector Legend 4 Classic – Suomeksi/English     – YouTube

• Spector Legend 4 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• Spindeco Spin X – Suomeksi/English

• Squier Vintage Modified Cabronita Telecaster – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling Ray4 – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling Ray5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling SUB Silo3 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

T

• Takamine GC3–NAT – Suomeksi/English

• Tanglewood T6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-1CE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-3E – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW28-CLN – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW40D-AN-E – Suomeksi/English     – YouTube/YouTube 2

• Tanglewood TW40O-AN-E – Suomeksi/English     – YouTube/YouTube 2

• Tanglewood TW1000HSRE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW1000N – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic Alter Ego – Suomeksi     – YouTube

• TC Electronic Ditto – Suomeksi

• TC Electronic Spark Mini – Suomeksi

• TC Electronic Röttweiler – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic The Dreamscape – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic Trinity – Suomeksi     – YouTube

• TC Helicon Mic Mechanic – Suomeksi/English     – YouTube

• Tech 21 NYC Fly Rig 5 – Suomeksi/English     – YouTube

• The Valve Model 105 Bimbo – Suomeksi     – YouTube

• Timbre Tones microphone – Suomeksi

• Tokai AJB-55BB – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai AJG-88 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ATE-33N Thinline – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic JB – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic ST – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic TE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-138 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-145G – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-162 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LC-107 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LC-160 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-98S – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-100F Pearly Gates – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-130F – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-200F-5A – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LSS-47C – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai SG-75 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TJB-55 + Seymour Duncan ”Weather Report” – Suomeksi     – YouTube

• Tokai TJM-140 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 Modern – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50-FS Modern – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 Relic – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TTE-55 – Suomeksi/English     – YouTube

• Toob 12B – tulossa/English

• Toob 12J + 12R – Suomeksi/English

• T-Rex Reliplicator – Suomeksi/EnglishYouTube; YouTube2

::::

V

• Valencia CG50 – Suomeksi/English

• Valeton Dapper – Suomeksi     – YouTube

• Valeton Dapper Dark – Suomeksi     – YouTube

• Valeton Dapper Mini – Suomeksi     – YouTube

• Viitasaari Guitars OM – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC4 C1 Blue – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC10 C1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC30S1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AmPhones – Suomeksi/English

• Vox AmPlug 2 Classic Rock – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AV15 – Suomeksi/English     – YouTube1, YouTube2, YouTube3

• Vox Mark III Teardrop – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox Mark V Phantom – Suomeksi/English     – YouTube

• Vuorensaku S. Kamiina PU-set – Suomeksi/EnglishYouTube

• Vuorensaku T-Style Custom – Suomeksi/English     – YouTube

::::

W

• Walden CD4040-CERT – Suomeksi/English     – YouTube

• Walden G630CE – Suomeksi/English     – YouTube

• Warwick BC 40 – Suomeksi/English

• Warwick BC 150 – Suomeksi/English

• Warwick Corvette Standard Ash – Suomeksi/English     – YouTube

• Warwick LWA1000 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Y

• Yamaha A1R – Suomeksi/English

• Yamaha A3R – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha APX1200 – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha CG122MS – Suomeksi/English

• Yamaha CG142C – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha CG142S – Suomeksi/English

• Yamaha CPX1000 – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha LL6 ARE – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha NTX900FM – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha Pacifica 611H – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR5A – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR10C – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR10X – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Z

• Zoom A3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom B3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom G3 – Suomeksi/English

• Zoom G5 – Suomeksi/English

• Zoom H6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom MS-50G MultiStomp – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom MS-60B – Suomeksi     – YouTube

• Zoom MS-100BT – Suomeksi     – YouTube

• Zoom Q2HD – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom R24 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: