Kaikki TESTIT ** All Gear REVIEWS

::::

A

• Admira A5 – Suomeksi/English

• Admira Malaga – Suomeksi/English

• Akai Analog Delay – Suomeksi/English     – YouTube

• Akai Blues Overdrive – Suomeksi/English

• Akai Chorus – Suomeksi/English     – YouTube

• Akai Deluxe Distortion – Suomeksi/English

• Akai Drive 3 Fuzz – Suomeksi/English     – YouTube

• AKG WMS470 Instrumental Set – Suomeksi/English

• Albion TCT35C – Suomeksi/English     – YouTube

• Amfisound Raudus Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Ampeg GVT15-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• Ampeg Micro-CL – Suomeksi/English     – YouTube

• Änäkäinen Rumble 1 x 12 – Suomeksi/English     – YouTube 1 & YouTube 2

• Arvo Electric Guitars – Suomeksi/English     – YouTube

::::

B

• Basslines SJB-3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar Artist 15 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Club 40 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Club 50 – Suomeksi/English

• Blackstar HT Metal 5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HT Metal 60 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar HTV-412A – Suomeksi/English

• Blackstar ID:60 TVP – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core 20 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core 40 – Suomeksi/English     – YouTube

• Blackstar ID:Core BEAM – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Bass 200 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Black Prince Reverb – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Bugaboo pedal – English

• Bluetone Amps Fried Eye 2+2 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Fried Eye pedal – English

• Bluetone Amps Load Box – tulossa/English     – YouTube

• Bluetone Amps Princeton Reverb – Suomeksi/English     – YouTube

• Bluetone Amps Shadows Jr. – English     – YouTube, YouTube 2

• Bluetone Amps Shadows Reverb – Suomeksi/English     – YouTube, YouTube 2

• Bogner Burnley – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Goldfinger 45 1×12 – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Goldfinger 54 Phi – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Harlow – Suomeksi/English     – YouTube

• Bogner Wessex – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BC-2 Combo Drive – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BD-2W Waza Craft – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss BR-80 Micro BR – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss DA-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss DD-500 – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss DS-1X – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss FB-2 Feedbacker – Suomeksi/English

• Boss JS-10 eBand – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss MO-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss OD-1X – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss RC-3 Loop Station – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss SD-1W Waza Craft – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss SY-300 – Suomeksi/English     – YouTube

• Boss TE-2 – Suomeksi    – YouTube

• Boss VE-1 – Suomeksi     – YouTube

• Boss VE-2 – Suomeksi     – YouTube

• Brunetti SingleMan 16 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

C

• Carvin Legacy 3 – Suomeksi     – YouTube

• Carvin MicroBass MB 10 – Suomeksi/English     – YouTube

• Custom Boards Fillmore 1970 – Suomeksi     – YouTube

::::

D

• Diamond Amplification Del Fuego – Suomeksi/English

• Digitech Hardwire Supernatural – Suomeksi/English     – YouTube

• Digitech Trio – Suomeksi/English     – YouTube (ENG)/YouTube (FIN)/YouTube

• DOD Bifet Boost 410 – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg D-Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg Dragster – Suomeksi/English     – YouTube

• Duesenberg Starplayer TV Outlaw – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Jazz 12 – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Little Jazz – Suomeksi/English     – YouTube

• DV Mark Multiamp – Suomeksi/English     – YouTube

::::

E

• EBS Billy Sheehan Signature Drive – Suomeksi     – YouTube

• EBS CL112 – Suomeksi/English     – YouTube

• EBS Classic Session 30 – Suomeksi/English    – YouTube

• EBS FuzzMo – Suomeksi/English     – YouTube

• EBS Reidmar – Suomeksi/English     – YouTube

• Eden EGRW1264 – Suomeksi     – YouTube

• Eden EX112 – Suomeksi     – YouTube

• Eden WTX-264 – Suomeksi     – YouTube

• Edwards EX-125D – Suomeksi/English     – YouTube

• Edwards SA-160LTS – Suomeksi/English     – YouTube

• Egnater Tweaker-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Eclipse-I CTM/VBK – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Eclipse II FT FM Distressed – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP Horizon FR-II Seymour Duncan – Suomeksi/English     – YouTube

• ESP USA Eclipse – Suomeksi/English     – YouTube

• Esteve 4ST – Suomeksi/English

• Esteve Organic Jucar – Suomeksi/English     – YouTube

• Esteve Organic Segura – Suomeksi/English     – YouTube

::::

F

• Farida B-10E – Suomeksi/English     – YouTube

• Farida M-2 – Suomeksi/English     – YouTube

• Fender American Professional Stratocaster – English     – YouTube

• Fender American Professional Telecaster – English     – YouTube

• Fender American Standard Stratocaster HSS Shawbucker – Suomi/English     – YouTube

• Fender Jimi Hendrix Stratocaster – Suomi/English     – YouTube

• Fender Paramount PM-2 AM – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood 290-T Classic – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood 57HM-H – Suomi/English     – YouTube

• Flaxwood MTQ Hybrid – Suomi/English     – YouTube

::::

G

• GJ2 Guitars Arete 4-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Concorde 4-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Concorde 5-Star – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Glendora FR – Suomeksi/English     – YouTube

• GJ2 Guitars Glendora NLT – Suomeksi/English     – YouTube

• Green Guitars P-Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Gretsch Streamliner G2420T Hollow Body – Suomeksi/English     – YouTube

• Gurus Amps Sinusoid – Suomeksi/English     – YouTube

::::

H

• Hagström Fantomen – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Northen Swede – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Pat Smear Signature – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Viking Deluxe Baritone – Suomeksi/English     – YouTube

• Hagström Viking P – Suomeksi/English     – YouTube

• Halla Custom Hallabird – Suomeksi/English     – YouTube

• Halla Custom SG – Suomeksi/English     – YouTube

• Harjunpää Vikingman Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Harjunpää Violinbirch Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Hehku Custom Nightingale 15 – Suomeksi/English     – YouTube 1 & YouTube 2

• Hotone Blues – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Choir – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Eko – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Grass – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Octa – Suomeksi/English     – YouTube

• Hotone Trem – Suomeksi/English     – YouTube

• Hughes & Kettner Red Box 5 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

I

• Italia Fiorano Standard – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Maranello Classic – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Mondial Deluxe – Suomeksi/English     – YouTube

• Italia Rimini 6 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

J

• JAM Pedals Delay Llama – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Red Muck – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals The Ripple – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Tube Dreamer 58 – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals Tube Dreamer+ – Suomeksi/English     – YouTube

• JAM Pedals WaterFall – Suomeksi/English     – YouTube

• Jericho Guitars Fusion – tulossa/English     – YouTube

• J. Leachim Guitars Jazzcaster – Suomeksi/English     – YouTube

• J . Leachim Guitars S&T-Style – Suomeksi/English     – YouTube

• J . Leachim Guitars Royal – Suomeksi/English     – YouTube

• Juha Savisalo 6-String Fretless Prototype – Suomeksi     – YouTube

• Juketone True Blood – Suomeksi/English     – YouTube, YouTube 2

::::

K

• Kantare Dolce C hg – Suomeksi/English

• Kantare Vivace C – Suomeksi/English

• Kataja Guitars 60 J-type – Suomeksi/English     – YouTube

• Kataja Guitars 60 P-type –  Suomeksi/English     – YouTube

• Kataja Guitars 62 J-type – Suomeksi/English     – YouTube

• Kiiras Instruments Ahti – Suomeksi/English     – YouTube

• Kiiras Instruments Ukonkirves – Suomiksi/English     – YouTube

::::

L

• Lakland 44-60 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• LaMancha Rubi CM SN – Suomeksi/English

• LTD AJ-1 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD EC Black Metal – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD EC-1000ET – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD Elite ST-1 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD James Hetfield Snakebyte – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD M-400M – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MH-300FR – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MH-1000NT – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD MM-30 – Suomeksi     – YouTube

• LTD SC-337 – Suomeksi     – YouTube

• LTD SCT-607B – Suomeksi     – YouTube

• LTD TE-200 – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-4Z – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-6N – Suomeksi/English     – YouTube

• LTD TL-6Z – Suomeksi/English     – YouTube

::::

M

• Mad Professor RED Cable – Suomeksi/English

• Manne Ventura Satin – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign Newport 4T – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign PFM – Suomeksi/English     – YouTube

• Mannedesign RDV – Suomeksi/English     – YouTube

• Manuel Rodriguez Model Clásica A – Suomeksi/English     – YouTube

• Markbass CMD Jeff Berlin Players School – Suomeksi/English    – YouTube

• Markbass EVO1 – Suomeksi     – YouTube

• Markbass Mini CMD 121P – Suomeksi/English    – YouTube

• Marshall Custom JTM1 Offset – Suomeksi/English     – YouTube

• Marshall DSL5C – Suomeksi/English    – YouTube

• Marshall JMP1C – Suomeksi/English     – YouTube

• Marshall JTM1C – Suomeksi/English     – YouTube

• Mission Engineering ReWah Pro – Suomeksi     – YouTube

• ML-Factory LP-type kit – Suomeksi/English     – YouTube

• Mooer Baby Tuner – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Cruncher – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Ensemble King – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Green Mile – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Mod Factory – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Pure Boost – Suomeksi     – YouTube

• Mooer Reecho – Suomeksi     – YouTube

• Mooer ShimVerb – Suomeksi     – YouTube

• Morley M2 Passive Volume – Suomeksi/English     – YouTube

• Morley M2 Wah – Suomeksi/English     – YouTube

• Morley M2 Wah/Volume – Suomeksi/English     – YouTube

• Music Man Majesty – Suomeksi/English     – YouTube

::::

N

• Nux B-2 Wireless – Suomeksi/coming soon

• Nux Mini Cerberus – Suomeksi     – YouTube

• Nux Mini Core – Suomeksi     – YouTube

::::

O

• Ogre Guitars Magnox-M1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange AD200 Bass Mk3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange OBC410 – Suomeksi/English     – YouTube

• Orange Terror Bass TB500C-212 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

P

• Pickat Artisan – Suomeksi/English

• PRS Guitars Studio – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Angelus Standard – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Custom 24 30th Anniversary – Suomeksi/English     – YouTube

• PRS SE Custom 24 Roasted Maple Neck – Suomeksi/English     – YouTube

::::

R

• Raato Custom PenetRaatoR Multiscale – Suomeksi/English     – YouTube

• Raato Custom Raadotar 6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Raato Custom Raadotar 7 Multiscale – Suomeksi/English     – YouTube

• Rautia Guitars Dual Tone – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland AC-33RW – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube-10GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube-80 GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Cube Lite – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland G-5 VG-Stratocaster – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland GA-112 – Suomeksi/English     – YouTube

• Roland Micro Cube GX – Suomeksi/English     – YouTube

• Rotosound 1960s Reissue Fuzz – Suomeksi/English     – YouTube

::::

S

• Savisalo 6-String Fretless Prototype – Suomeksi     – YouTube

• Schecter Hellraiser Studio Acoustic – Suomeksi/English     – YouTube

• Schecter Solo-6 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• Schecter Ultra Bass – Suomeksi/English     – YouTube

• Seymour Duncan Little ’59 – Suomeksi/English     – YouTube

• Seymour Duncan SA-3 HC Woody – Suomeksi/English     – YouTube

• Shadow JMS-52-E-NS – Suomeksi/coming soon     – YouTube

• Spector Legend 4 Classic – Suomeksi/English     – YouTube

• Spector Legend 4 Custom – Suomeksi/English     – YouTube

• Spindeco Spin X – Suomeksi/English

• Squier Vintage Modified Cabronita Telecaster – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling Ray4 – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling Ray5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Sterling SUB Silo3 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

T

• Takamine GC3–NAT – Suomeksi/English

• Tanglewood T6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-1CE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-3E – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TU-5 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW28-CLN – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW40D-AN-E – Suomeksi/English     – YouTube/YouTube 2

• Tanglewood TW40O-AN-E – Suomeksi/English     – YouTube/YouTube 2

• Tanglewood TW1000HSRE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tanglewood TW1000N – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic Alter Ego – Suomeksi     – YouTube

• TC Electronic Ditto – Suomeksi

• TC Electronic Spark Mini – Suomeksi

• TC Electronic Röttweiler – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic The Dreamscape – Suomeksi/English     – YouTube

• TC Electronic Trinity – Suomeksi     – YouTube

• TC Helicon Mic Mechanic – Suomeksi/English     – YouTube

• Tech 21 NYC Fly Rig 5 – Suomeksi/English     – YouTube

• The Valve Model 105 Bimbo – Suomeksi     – YouTube

• Timbre Tones microphone – Suomeksi

• Tokai AJB-55BB – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai AJG-88 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ATE-33N Thinline – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic JB – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic ST – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai Classic TE – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-138 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-145G – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai ES-162 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LC-107 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LC-160 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-98S – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-100F Pearly Gates – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-130F – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LS-200F-5A – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai LSS-47C – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai SG-75 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TJB-55 + Seymour Duncan ”Weather Report” – Suomeksi     – YouTube

• Tokai TJM-140 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 Modern – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50-FS Modern – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TST-50 Relic – Suomeksi/English     – YouTube

• Tokai TTE-55 – Suomeksi/English     – YouTube

• Toob 12B – tulossa/English

• Toob 12J + 12R – Suomeksi/English

• T-Rex Reliplicator – Suomeksi/EnglishYouTube; YouTube2

::::

V

• Valencia CG50 – Suomeksi/English

• Valeton Dapper – Suomeksi     – YouTube

• Valeton Dapper Dark – Suomeksi     – YouTube

• Valeton Dapper Mini – Suomeksi     – YouTube

• Viitasaari Guitars OM – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC4 C1 Blue – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC10 C1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AC30S1 – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AmPhones – Suomeksi/English

• Vox AmPlug 2 Classic Rock – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox AV15 – Suomeksi/English     – YouTube1, YouTube2, YouTube3

• Vox Mark III Teardrop – Suomeksi/English     – YouTube

• Vox Mark V Phantom – Suomeksi/English     – YouTube

• Vuorensaku S. Kamiina PU-set – Suomeksi/EnglishYouTube

• Vuorensaku T-Style Custom – Suomeksi/English     – YouTube

::::

W

• Walden CD4040-CERT – Suomeksi/English     – YouTube

• Walden G630CE – Suomeksi/English     – YouTube

• Warwick BC 40 – Suomeksi/English

• Warwick BC 150 – Suomeksi/English

• Warwick Corvette Standard Ash – Suomeksi/English     – YouTube

• Warwick LWA1000 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Y

• Yamaha A1R – Suomeksi/English

• Yamaha A3R – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha APX1200 – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha CG122MS – Suomeksi/English

• Yamaha CG142C – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha CG142S – Suomeksi/English

• Yamaha CPX1000 – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha LL6 ARE – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha NTX900FM – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha Pacifica 611H – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR5A – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR10C – Suomeksi/English     – YouTube

• Yamaha THR10X – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Z

• Zoom A3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom B3 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom G3 – Suomeksi/English

• Zoom G5 – Suomeksi/English

• Zoom H6 – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom MS-50G MultiStomp – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom MS-60B – Suomeksi     – YouTube

• Zoom MS-100BT – Suomeksi     – YouTube

• Zoom Q2HD – Suomeksi/English     – YouTube

• Zoom R24 – Suomeksi/English     – YouTube

::::

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

3 Trackbacks to “Kaikki TESTIT ** All Gear REVIEWS”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: