Review: Boss SY-300

When guitar synthesisers first came into being (at the beginning of the 1970s) they all were fully analogue and used the actual guitar signal as the raw material of their output. The guitar’s output was fed into a chain of different effects, including distortion, octaving, filters and modulation, to make the sound resemble that of an analogue synth.

Many old guitar synths sound great, but they require a very clean playing technique to track cleanly, and almost all of the devices were purely monophonic (meaning: no chords).

Roland’s GK-pickup – as well as the MIDI standard – changed all that drastically:

Thanks to the GK-pickup it was (and still is) possible to make use of chords, bends and double stops, and incorporate them all in your synth performance. The GK system also makes it easy to trigger rack synths, software synths or samplers using your guitar, turning the instrument into a full-blown orchestra.

The brand-new Boss SY-300 (street price in Finland approx. 720 €) returns to the original idea of the guitar synth, but takes advantage of the huge advances that have been made in digital technology recently. Boss say the SY-300 tracks quickly and accurately, while delivering huge and fat sounds with lots of scope for editing. But the best thing about it is: The synth is polyphonic and works straight off the regular guitar signal.

****

sy_300_top_gal

The Boss SY-300 is a chunky piece of gear and looks like a compact multi-effects unit. The external power supply unit is included in the price.

You can assign the synth’s four footswitches to different functions, but in the factory default they work as follows:

The switch on the far left is the On/Off-switch (well, actually the bypass). CTL 1 is used to change a predetermined parameter in the chosen patch (like vibrato or modulation). The last two switches (CTL 2 and CTL 3) take over patch changing duties; step on them both, and you’ll switch on the built-in digital tuner.

As we are talking about a fully featured digital piece of equipment, the amount of editable parameters is quite staggering. Luckily, the graphics-based user interface in the Boss SY-300 is well-designed, making it fairly easy to programme the synthesiser using the controller knobs beneath the display, and the navigation buttons to the right of it.

****

sy_300_back_gal

The SY-300’s well-spec’ed back panel will not leave you wanting:

Placed next to the guitar input are the phone jacks for the guitar synth’s external effects loop. The Ground/Lift-switch makes it safe and easy to break any hum-inducing earth loop. Boss even included two sets of stereo outputs in their synth. The Main Output could be sent to your onstage amplifiers, for example, while the Sub Output feed could be connected to the FOH console. The Main Output’s left output also doubles as a headphones jack.

It’s also easy to integrate the Boss guitar synth into any MIDI-setup, thanks to its two MIDI-ports. The jack labelled EXP/CTL 4,5 is for use with additional (optional) footswitches and/or expression pedals. The SY-300 is compatible with EV-5- and FS-7-pedals, as well as the FS-5U- and FS-6-footswitch units.

The Boss SY-300 can also be utilised as a versatile external soundcard, with the synth offer four different USB Audio-modes for just this purpose, like the nifty Re-Synth-mode, which works in the same way as reamping. The unit also sends and receives MIDI-data using USB. You can also edit patches, load new ones or share your settings with other SY-300 users with the free Boss Tone Studio software (Win/Mac OS).

****

Boss SY-300 signaalitie

The above graphics show you the internal architecture and the signal path of the Boss SY-300. Each patch (Preset: 70; User: 99) can use up to three oscillators as sound sources (OSC1-OSC3). Each oscillator comes with a number of different waveforms to choose from (from saw to PWM, and beyond), as well as its own set of dedicated filters, LFOs and ADSR-envelope modules. A good indication of the SY-300’s versatility lies in the fact that exact placement of the oscillators in the signal path can be changed. You could have two oscillators running in parallel, with the third one placed behind the pair in series. Furthermore, the Sequencer feature makes it possible to use each oscillator as a 16-step sequencer, turning each note you play into a rhythmic and melodic pattern.

But there’s still more to come:

Boss’ new guitar synth also comes with four FX modules, each offering a very wide selection of different pro-quality effects. Depending on the chosen oscillator routing, the signal routing of the FX modules can also be changed by the user.

****

sy_300_angle_1_gal

The new Boss SY-300 is a very user-friendly device, but due to its versatility – as well as the huge amount of editable parameters – you should take some time to read the user manual, before trying to programme your own patches. Especially if you’re new to the subject of synthesis, you shouldn’t be disappointed if it takes a little time, before your creations sound the way you intended.

I’m old enough to have learned synthesiser programming in the age of polyphonic analogue synths and the Yamaha DX7, which meant I felt right at home with the SY-300.

A good test of any user interface is trying to create something completely from scratch. I chose to use the Boss synth to come up with a slightly Eastern-influenced patch, that uses two oscillators in series to produce a sitar-style twangy tone, with the third oscillator assigned to produce shimmering overtones.

The resulting patch sounds like this (a single guitar synth track, plus three tracks of Roland HandSonic-percussion):

This clip gives you some idea of the types of patches included in the factory settings:

I also recorded a demo track that uses the Boss SY-300 for everything, except for the drum tracks:

****

Boss SY-300

Boss’ new guitar synth is a fantastic piece of gear, if you’re a fan of real synthesiser sounds.

The SY-300 locks on to your guitar signal very well and it tracks like a dream, staying true to both the dynamic, as well as the melodic and harmonic content of your playing.

The SY-300 isn’t meant to replace Roland’s GK-/GR-products – if you’re after realistic-sounding, multitimbral sounds, using a GK-pickup is still the easiest and best option. The Boss SY-300 is meant as a fantastic choice if you’re looking for a genuine guitar synth – in the original sense of the term. You will get huge and fat synthesiser sounds, seasoned with great effects, from the SY-300, not pianos, violins or trumpets.

****

Boss SY-300

Street price in Finland approximately 720 €

Contact: Roland

****

Pros:

+ graphic user interface

+ polyphonic

+ three OSC-modules

+ four FX-modules

+ external effects loop

+ sound

+ USB-soundcard

Testipenkissä: Boss SY-300

Ensimmäiset kitarasynat (1970-luvun alussa) olivat täysin analogisia ja käyttivät kitaran omaa ääntä soundin perusteena. Kitarasignaali vietiin läpi pitkän muokkausketjun, jossa oli eri särö-, oktaaveri-, filtteri- ja modulaatiovaiheita, joiden kautta kitaran ääni muuttui analogisynan kaltaiseksi.

Vanhoissa kitarasynoissa oli kyllä paljon hienoja soundeja, mutta ne vaativat soittajalta todella tarkkaa soittotekniikkaa, ja tämän lisäksi monet toimi vain monofonisella kitarasignaalilla (ei sointuja).

Rolandin kehittämä GK-mikrofoni muutti (MIDI-standardin lisäksi) nämä asetelmat sitten täydellisesti:

GK-mikin ansiosta oli (ja on edelleen) mahdollista käyttää myös sointuja, sekä sähkökitaran laajaa valikoimaa eri soittotekniikkoja. GK-järjestelmä mahdollistaa myös räkkisynojen, softasynojen ja samplerien soittamista kitaralla. Sähkökitarasta tuli kokonainen orkesteri.

Upouusi Boss SY-300 (katuhinta noin 720 €) tuo alkuperäisen idean kitarasynasta takaisin, mutta digitaalisen nykyteknologian saavutuksilla höystettynä. SY-300:lle luvataan erittäin tarkkaa ja nopeata triggausta, todella isoa soundia, laajoja mahdollisuuksia muokkaukseen – ja mitä parasta: syna toimii tavallisella kitarasignaalilla.

****

sy_300_top_gal

Kestävänoloinen Boss SY-300 näyttää kompaktilta multiefektiltä, ja se saa käyttövirtansa ulkoiselta virtalähteeltä (kuuluu hintaan).

Kitarasynan neljää jalkakytkintä voi käyttää erilaisien toimintojen ohjaamiseen, mutta peruskäytössä ne toimivat näin:

Vasen kytkin on On/Off-kytkin (tai oikeastaan bypass-kytkin). CTL 1 -jalkakytkimellä voi polkaista valitussa patchissa etukäteen määriteltyä parametrimuutosta päälle (esim. vibratoa tai filtteriä). Viimeisellä kahdella kytkimellä (CTL 2 ja CTL 3) vaihdetaan patchista toiseen, ja niillä saa myös SY-300:n viritysmittarin päälle.

Koska kyseessä on erittäin hyvin speksattu digitaalilaite, muokattavien parametrien määrä on aika iso. Onneksi Boss SY-300:n graafinen käyttöliittymä on erittäin onnistunut, ja synan ohjelmointi näytön alle sijoitetuilla säätimillä ja oikeanpuolisella navigointiosastolla sujuu vaivattomasti.

****

sy_300_back_gal

SY-300:n takapaneelin runsas liitinvalikoima ei todellakaan jätä toivomiseen varaa:

Kitaratulon vieressä näkyy kitarasynan efektilenkin Thru- ja Return-liittimet. Ground/Lift-kytkimellä pystyy katkaisemaan turvallisesti mahdollisen maalenkin aiheuttaen brummin. Bossin uutuuslaite tarjoaa peräti kaksi stereolähtöä. Päälähdön (Main Output) signaalia voi esimerkiksi kytkeä livekäytössä kitaravahvistimiin, samalla kun Sub-lähdön signaali menee livemikserille. SY-300:aan voi kytkeä myös kuulokkeita suoraan päälähdön vasempaan jakkiin.

MIDI-porttien ansiosta Boss-syna toimii myös saumattomasti MIDI-järjestelmässä. EXP/CTL 4,5 -niminen jakki on tarkoitettu lisäkytkimiä tai ekspressiopedaaleja (saatavilla erikseen) varten. SY-300:n kanssa voi käyttää EV-5- ja FS-7-pedaaleja, sekä FS-5U- ja FS-6-jalkakytkimiä, eri parametrien ohjaamiseen.

SY-300 toimii myös monikäyttöisenä ulkoisena äänikorttina, ja kitarasyna tarjoaa tätä varten peräti neljä erilaista USB audio -tilaa, mm. Re-Synth-moodin, joka toimii samalla tavalla kuin re-amping. Kitarasyna myös lähettää ja vastaanottaa MIDI-dataa USB-portin kautta. Myös patchien ohjelmointi, lataaminen ja jakaminen hoituu USB:n kautta Boss Tone Studio -ohjelmalla (Win/Mac OS).

****

Boss SY-300 signaalitie

Yllä olevasta kuvasta näkyy Boss SY-300:n sisäinen arkkitehtuuri ja signaalitiet. Jokaisessa patchissa (Preset: 70; User: 99) voi käyttää maksimissaan kolmea oskillaattoria samanaikaisesti (OSC1-OSC3). Jokainen oskillaattori tarjoaa erittäin monipuolisen listan eri aaltomuotoja (sahalaidasta PWM:ään), sekä omat filtterit, LFO:t ja ADSR-moduulit. SY-300:n monipuolisuudesta kertoo myös, että oskillaattorien reititystä pystyy muuttamaan melko vapaasti, jolloin esimerkiksi osa signaalista voi kulkea rinnakaisten OSC-lohkojen sijasta myös sarjakytkennössä olevien oskillaattorien läpi. Sequencer-toiminnolla pystyy tämän lisäksi vielä muuttamaan tavallisen oskillaattorin 16-askeleen sekvensseriksi, joka tekee tulevasta signaalista tahdistettuja melodioita tai arpeggioita.

Mutta lysti ei vielä läheskään loppu tähän:

Bossin uudesta kitarasynasta löytyy nimittäin peräti neljä erillistä efektilohkoa, joiden efektivalikoima on hyvin kattava ja laadullisesti erinomainen. Myös efektilohkojen reititykseen pystyy vaikuttamaan tietyissä raameissa (OSC-lohkojen reitityksestä riippuen).

****

sy_300_angle_1_gal

Boss SY-300 on todella käyttäjäystävällinen laite, mutta tämän kitarasynan monipuolisuuden – ja tarjottujen muokkausmahdollisuuksien määrän – takia kitarasyna-untuvikolla menee varmasti jokunen tovi käyttöoppaan kanssa, sekä kokeilemalla, ennen kun patchien ohjelmointi tyhjästä onnistuu toivotulla tavalla.

Itse opin synojen ohjelmoinnin onneksi vielä silloin, kun analogisynat ja Yamaha DX7 kohtasivat, minkä ansiosta tulin heti hyvin toimeen SY-300:n kanssa.

Kokeilin Bossin käyttöliittymä kirjoittamalla kitarasynalle hiukan itämaisen patchin, jossa sitar-tyylinen twang syntyy kahden sarjakytkentäisen oskillaattorin keskenäisestä moduloinnista, samalla kun kolmas OSC-lohko tuottaa soundin ylä-äänet.

Tältä lopputulos kuulostaa (yksi kitararaita, sekä kolme Roland HandSonic -perkussioraitaa):

Täma klippi taas on pieni läpileikkaus Boss SY-300:n soundeista:

Äänitin myös demokappaleen, jossa – rumpuraitoja lukuun ottamatta – kaikki soundit on äänitetty kitarasynalla:

****

Boss SY-300

Omasta mielestäni Bossin uutukainen on todella mahtava laite aitojen, analogihenkisien synasoundien ystäville.

SY-300 on erittäin varmatoiminen ja salamannopeasti trakkaava kitarasyna, joka seuraa esimerkillisesti kitarasignaalin tonaalista ja dynaamista sisältöä, ja toimii myös loistavasti polyfonisella tulosignaalilla.

SY-300:n ei ole tarkoitus korvata Rolandin GK-/GR-perheen tuotteita – jos etsit realistisia, multitimbraaleja soundeja GK-mikrofonia käyttävä soitin on yhä se helpoin tie onneen. Boss SY-300 on sen sijaan oiva rinnakaistuote – kitarasyna, jossa painopiste sijoittuu nimenomaan sen mahtaville synasoundeille ja laadukkaille efekteille, eikä perinteisten soittimien korvaamiseen.

****

Boss SY-300

Katuhinta noin 720 €

Lisätiedot: Roland

****

Plussat:

+ onnistunut käyttöliittymä

+ polyfoninen

+ kolme OSC-lohkoa

+ neljä FX-lohkoa

+ ulkoinen efektilenkki

+ soundi

+ USB-äänikortti

Boss SY-300 – now on SoundCloud!

Boss SY-300
• polyphonic guitar synth
• uses the guitar signal, no MIDI-pickup necessary
• three oscillators and four FX blocks
• 70 factory presets, 99 user patches
+++
Guitar used: Gibson Melody Maker SG

sy_300_top_gal

Lisätiedot: Roland

Review: Boss DD-500

dd_500_angle_3_gal

The brand-new Boss DD-500 will quite likely prove to be a definite milestone in the effect company’s history. Boss’ newest creation isn’t just another run-of-the-mill delay pedal; instead, the company’s R&D-department has set out to create a genuine ”mother of all delay pedals”, aiming to take the user all the way, from the illustrious past of echoes and delays right into the here-and-now of top notch audio processing.

****

dd_500_top_gal

The Boss DD-500 (current street price in Finland approx. 370 €) comes over as a very matter-of-fact, businesslike pedal with a very clean and uncluttered look.

Despite the fact that each effect patch contains quite a number of different adjustable parameters, Boss have provided the user with physical knobs and buttons to access the most important features directly. In addition to the all-important Delay Mode selector, you’ll find controls for Time, Feedback, Effect Level, Tone, and Modulation Depth. This makes tweaking any patch very fast and easy.

The Model-selector goes right to the heart of what the DD-500 does, offering you access to the different delay types on offer. The DD-500’s twelve Modes really run the whole gamut of all delay types known to mankind, starting with a state-of-the-art, contemporary delay (Standard) and leading you all the way to some of the best digital models of tape- and bucket brigade-delays you’re likely to hear. Let’s not forget about the more special delay types on offer here, such as Boss’ own Tera Echo Mode, Shimmer, Slow Attack, or Reverse. The outlandishly bit-crunching SFX setting, as well as the fat and chewy Filter Mode will take your playing closer to the realms of synthesizers and Electronica. Depending on the chosen mode, the maximum delay time on offer stretches to a whopping ten seconds!

Naturally, the DD-500 also comes with a phrase looper, which can loop up to two minutes of audio.

dd_500_back_gal

The Boss DD-500 will work equally well in mono or stereo setups.

The Control/Expression-jack lets you hook up an additional (double) footswitch unit or an expression pedal (not included) to the delay unit, allowing for real-time control of almost any parameter(s) you choose.

You can use MIDI to synchronise your delays to an outside source (such as an audio sequencer), as well as for remote effect patch switching.

The DD-500’s USB-port can handle both MIDI data, as well as digital audio, making it easy to record your effected guitar signal straight into your sequencer.

The Boss DD-500 offers plenty of memory space for effect patches:

Set to factory specifications, the delay unit will give you access to 99 banks of two patches each (A & B), that you can turn on and off using the switches of the same name. In this configuration the third switch is set aside for tap tempo and parameter control duties. You can change the factory configuration, though, which makes it possible to use 99 banks of three patches each (A, B & C). And if you’re really adventurous, you can also choose a setting that lets you use two delay patches simultaneously.

The Boss DD-500 can be run as a true bypass-effect, meaning that the input signal goes straight to the unit’s output, whenever the delay is turned off. If you have a long effect chain, or if you’re forced to run long cables to your backline, you will appreciate the delay’s buffered output option, too, which will keep all your precious trebles and dynamic content intact.

****

dd_500_angle_1_gal

Boss’ internal digital signal processing, with a sample rate of 98 kHz and a 32-bit resolution, lays the perfect groundwork for the DD-500’s excellent audio quality and amazing versatility. This isn’t your daddy’s delay box, where you can only set the delay time, feedback, and effect level; the DD-500 allows you to delve very deep to hone your tone in exactly the way you want. For example, all Delay Modes come with their dedicated semiparametric EQ, a comprehensive modulation section, and a ducking compressor.

Adding the possibilities offered by the CTL-switch – or additional switches, or an expression pedal – into the mix, further multiplies the tonal options on tap in the DD-500. If you don’t need the tap tempo function, you can use the built-in CTL-switch for special effects, such as – among others – Hold (the repeats don’t fade away, while the footswitch is pressed), Warp (basically a modern version of tape-spin; your delay running wild) or different types of Roll (changing the note value of your delay).

Yes, there is a long list of different parameters that you can tweak, but the DD-500 is still surprisingly easy to use. Despite the fact that this unit is much more versatile than a simple analogue delay, making your own delay patches is still relatively simple.

In my opinion, the new Boss DD-500 is the best and most versatile delay pedal available today.

Even used ”straight” – that is without further modulation or filtering – the basic Delay Modes sound great, offering you the widest possible scope to take you on a sonic journey par excellence. Here’s a short clip introducing all twelve Modes, using the same knob settings (with Modulation Depth set to zero). I start with Standard and work my way forward in a clockwise direction:

The factory patches in the DD-500 offer so many different types of delays that a review, such as this, can’t cover them all. The demo track features 12 different factory patches on the lead guitar, plus an additional patch, used to simulate a violin sound.

Here’s a mix of just the lead guitar parts:

And here’s the full track:

****

dd_500_angle_4_gal

I’m pretty sure that the Boss DD-500 will put an end to many a guitarist’s epic search for the ”perfect delay pedal”.

This delay unit offers you such a wealth of different sounds, delay types, and tonal options, that I probably could have spent weeks on end with the DD-500, without bumping into the outer walls of this universe of inspiration. The Boss DD-500 is an equally excellent choice for the traditional guitarist, looking for authentic versions of legendary delay sounds, as it is for the fearless sound traveller, who will draw a sheer never-ending wealth of inspiration from this device.

dd_500_angle_5_gal

****

Boss DD-500

street price ca. 370 €

Contact: Roland

****

Pros:

+ value-for-money

+ 12 delay types

+ broad scope for adjustment

+ large patch memory

+ sound

Testipenkissä: Boss DD-500

dd_500_angle_3_gal

Upouusi Boss DD-500 on melkoinen merkkipaalu firman kitaraefektien keskellä. DD-500 ei ole nimittäin ”vain” Bossin tuorein delay-pedaali, vaan idea on ollut kehittää ”kaikkien viive-efektien äiti”. Sellainen pedaali, joka tarjoaa soittajalle koko delay-efektin historian yhdessä rasiassa.

****

dd_500_top_gal

Boss DD-500 (katuhinta noin 370 €) ulkoinen olemus on hyvin selkeä ja asiallinen, mikä helpottaa työskentelyä laitteen kanssa.

Vaikka jokainen efektipatchi sisältää runsaan määrän eri ohjelmoitavia parametrejä, pääsee käyttäjä kuitenkin käsiksi kaikkiin tärkeisiin kohtiin suoraan etupaneelin säätimillä. Tarjolla on viivemoodin lisäksi viiveaika, feedback, efektin volyymitaso, efektin master tone, sekä modulaation syvyys. Kevyt presetin editointi lennossa sujuu säätimien ansiosta erittäin helposti.

Mode-kytkin on DD-500:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa – sillä valitaan efektipatchille se delaytyyppi, joka halutaan käyttää. Tarjolla on peräti 12 vaihtoehtoa, jotka ulottuvat nykyaikaisesta ”state of the art -viiveestä” (Standard) nauhakaiku- ja analogidelay-mallinnukseen (Tape ja Analog), unohtamatta erikoisempia viiveitä kuin Tera Echo, Shimmer, Slow Attack tai Reverse. Erikoisefektien ystävät voivat kehitellä hyvin mielenkiintoisia delay-vaihtoehtoja käyttämällä Filter-moodia tai bittisyvyytä rajoittavaa SFX-viivettä. Pisin mahdollinen viive (moodista riippuen) on peräti kymmenen sekuntia!

Luonnollisesti DD-500 voi käyttää myös audioloopperina, ja pisin looppi voi olla jopa kahden minuuttin pituinen.

dd_500_back_gal

Boss DD-500 toimii sekä monofonisessa että stereofonisessa efektiketjussa yhtä hyvin.

Control/Expression-jakkiin voi liittää (tupla-) jalkakytkimen tai ekspressiopedaalin (eivät kuulu hintaan), jolla voi vaikuttaa soiton aikana (itse valittuun) parametriin (tai parametreihin).

MIDIn kautta voi esimerkiksi kauko-ohjata DD-500:n ohjelmavaihtoja ja tahdistaa viiveaikoja.

Myös USB-portti pystyy lähettämään ja vastaanottamaan MIDI-käskyjä, mutta sen lisäksi Bossissa on myös sisäinen äänikortti, jolla efektipedaalin signaalin voi lähettää digitaalisessa muodossa esimerkiksi sekvensserille.

Boss DD-500 tarjoaa myös erittäin runsaasti tilaa omille efektipatcheille:

Tehdasasetuksilla laite on konfiguroitu näin, että muistissa on 99 pankkia, joissa on kaksi patchia (A ja B), jotka laitetaan päälle ja pois pedaalin samannimisillä jalkakytkimillä. Kolmas kytkin on silloin varattu Tap Tempo- (tai Control) -toiminnolle. DD-500 voi kuitenkin käyttää myös niin, että TAP/CTL-jalkakytkin muutetaan kolmanneksi patchikytkimeksi, jolloin muistiin mahtuu 99 pankkia, joissa on kolme patchia (A, B ja C) per pankki. Tosi monisävyisien delay-soundien ystäville Boss tarjoaa myös sellaisen konfiguraation, jossa voi ketjuttaa kaksi patchia samanaikaisesti.

Boss DD-500 voi toimia true bypass -pedaalina, mikä tarkoittaa että signaali menee suoraan tulosta lähtöön, silloin kun pedaali on pois päältä. Jos oma efektiketju on kuitenkin hieman pidempi, voi laittaa tässä pedaalissa myös bufferin päälle, jotta signaalin diskantti ja dynamiikka pysyisivät ehjinä.

****

dd_500_angle_1_gal

Bossin digitaalinen prosessointi 98 kilohertsisenä ja 32-bittisenä luo vankan perustan DD-500:n huikean äänenlaatuun, sekä sen erittäin vaikuttavaan vääntöön signaalin muokkauksessa. Tämä ei nimittäin ole mikään tavallinen viiverasia, jossa asetetaan vain aika, toistojen määrä, toistojen kirkautta ja efektin volyymiä kohdallaan, vaan DD-500:ssa on paljon enemmän mahdollisuuksia signaalin muokkaukseen. Jokaisessa delay-tyypissä on mukana myös esimerkiksi puoliparametrinen EQ (jolla saadaan viivesoundin just sellaiseksi kuin mitä haluaa), modulaatio-osasto (esimerkiksi huojunta- tai chorusefektejä varten), ja ducking-kompressori (joka nostaa viiveet esiin soittotauoissa).

CTL-kytkimen – tai lisäpedaalien – käyttö laajentaa DD-500:n tarjoamia ominaisuuksia vielä entisestään. Jos Tap Tempoa ei tarvita CTL-kytkimellä voi ohjata sellaisia toimintoja kuin esimerkiksi Hold (viivet jäävät ikäänkuin seisomaan), Warp (viive ”villiintyy” ja kasvaa) tai erilaiset Roll-tyypit (jossa aikajako muutetaan painalluksen ajaksi).

Vaikka parametrimäärä on DD-500:ssa hyvin runsas, on onnistettu kuitenkin tehdä käyttökokemuksesta helppo ja suoraviivainen. Vaikka tässä on kyse perus-delaytä paljon monipuolisemmasta lattiaefektistä, efektipatchien ohjelmointi on tehty suhteellisen simppeliksi.

Mielestäni Boss DD-500 on paras delay-efekti, johon olen tähän mennessä törmännyt.

Perus delay-moodit kuulostavat jo erittäin terveiltä, ja ne tarjoavat erittäin monipuolisen lähtökohdan erilaisille perinteisille, sekä ei-niin-perinteisille ja hyvin erikoisille viiveille. Tässä kaikki 12 viivemoodia, soitettu samoilla asetuksilla (ja ilman lisämodulaatiota). Aloitetaan Standardista ja mennään sitten kytkimen asentoja läpi myötäpäivässä:

DD-500 tarjoaa jo tehdaspatcheissa niin monta eri soundivaihtoehtoa, että niiden läpikäymiseen menee jo melkoinen tovi. Käytin demobiisissä 12 eri patchia soolokitaran kanssa, sekä yhtä patchia, jolla matkin viulusoundia.

Ensin vain ne soolo-osuudet:

Ja tässä koko biisi:

****

dd_500_angle_4_gal

Mielestäni näyttää hyvin paljon siltä, että monien kitaristin ”ultimatiivisen delay-pedaalin” etsintä voisi päätyä Boss DD-500:n hankinnalla.

Olen melko varma, että olisin itse voinut tutustua tähän pedaaliin vielä paljon pitempään ja perusteellisemmin, ilman että olisin törmännyt DD-500:n tarjoaman luovuuden rajaan. Bossin DD-500 sopii yhtä hyvin sellaiselle kitaristille, joka tarvitsee suuren määrän erilaisia ”autenttisia” viive-efektejä, kuin myös kokeilunhaluiselle soittajalle, jolle tämä pedaali tarjoaa lähes ehtymättömän lähteen inspiraatiolle.

dd_500_angle_5_gal

****

Boss DD-500

katuhinta noin 370 €

Lisätiedot: Roland

****

Plussat:

+ hinta-laatu-suhde

+ 12 delay-tyyppiä

+ erittäin laajat muokkausmahdollisuudet

+ iso patch-muisti

+ soundi

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑