Buying an electric guitar, part 3 – Assessing a guitar’s condition

How do you assess the condition of an instrument?

In my view, the condition of any guitar can be gauged by dividing up any possible issues into three groups:

Group 1 – Things that can be changed/corrected easily:

++ truss rod settings

++ dead strings/”wrong” string gauge

++ intonation

++ string height (action)

++ pickup height

++ pickup model (if no woodwork/modification is required)

++ worn-out tuners (if no woodwork is required)

***

Group 2 – Small and slightly bigger issues that a qualified repairperson can solve:

++ a cracked top nut

++ string slots in nut too deep or not deep enough

++ a faulty vibrato system

++ worn frets or high/low frets

++ crackling controls

++ faulty switches

***

• Group 3 – Issues that are difficult and/or expensive to repair:

++ a badly warped neck (so-called corkscrew)

++ a set neck that is out of alignment

++ a broken truss rod

++ unrepaired (or badly fixed) cracks in the wood (for example a broken-off headstock)

++ a botched DIY ”customisation”

Would you buy a guitar from Pete?

****

Here’s one way of assessing the condition of a guitar systematically:

• Tune the instrument and play it for a minute or two. You’ll get an idea of the current set-up, as well as of the general condition and sound of the instrument.

• Is the neck correctly aligned to the body (especially important in set-neck instruments)?

Look at the distance of the e-strings to the fingerboard edges at the 14th fret. If both e-strings are approximately the same distance from the edge of the fingerboard, you’re good to go.

• The truss rod setting (aka relief):

Press the bottom E-string down simultaneously at the 1st and 14th frets (you can use a capo at the first fret), and use it as a straightedge. Take a look at the string at the 8th fret; there should be a small gap between the top of this fret and the E-string – that’s what we call the relief. If the gap is around 0.5 mm, the truss rod is set as it should be. Check the treble e-string in the same way. If there’s a substantial difference between the relief at the low E and the treble e, you’re most likely looking at a warped neck.

If the truss rod setting is not ideal (too tight = no relief; too loose = relief greater than 0.5 mm) you should ask the seller to adjust the truss rod for you.

• Check the nut slots:

Each string is pressed down in turn at the 3rd fret. The string should now be resting on the second fret. Look for a small gap between the 1st fret and the string you’re pressing down. Using a regular 009- or 010-gauge set, there should be a tiny gap beneath the treble e-string and the first fret (when fretting the string at the third fret), just about large enough to fit a sheet of printer paper in there. Because the bass strings need more clearance to vibrate freely, the gap between the first fret and the bottom of each string increases slightly going from the top e-string to the bass E-string.

If the nut slots aren’t cut deep enough, the guitar will be hard to play, and sound badly out of tune in the lowest (open) positions, regardless of action settings and intonation. A luthier will be able to correct the matter for a small charge using a set of special nut files.

If the string slots are too deep (= the strings rest on the first fret, when pressed down at the third), a nut replacement will be in order (except with locking nuts that can be shimmed). Nut slots that are too deep will result in rattling open strings, even if the action and the truss rod have been adjusted correctly. Note: You should check for string rattling using clean amp settings. Playing the guitar unamplified might make you whack the strings harder than necessary.

In most cases replacing a nut is an easy procedure for a repairperson.

• The condition of the frets:

On a used guitar, slight wear marks on the frets are the result of normal use, and this light wear won’t cause any problems.

If the frets are very worn (like the ones in the picture below), you should take the cost of a fret dress (or even a complete refret) into consideration, and maybe try to get the seller to lower his/her asking price.

Refretting bound fingerboards is more complicated and time-consuming than dealing with unbound ’boards, which is usually reflected in the cost. Ask you luthier.

• Check the bridge:

Are all the screws and bridge saddles in working order? Is there ample scope for intonation adjustment?

If the guitar’s set-up is unsatisfactory – the action may be too high or too low; the intonation may be off – ask the seller to adjust the guitar for you before making a buying decision!

• Check the electronics:

Play around with all controls and switches – is everything working as it should? Do all the pickups work?

Scratchy, crackling pots and faulty switches are quite easy for a luthier to exchange. If we’re talking about a new guitar, the shop should take care of this before you buy. With a pre-owned instrument, you will have to take care of the repairs. Note: Replacing electrical components and pickups in semi-acoustic and archtop guitars is generally much more complicated, which will be reflected in the luthier’s quote.

• Check the vibrato:

Does the vibrato (aka the tremolo or the whammy bar) work as it should? Are all the parts in working condition, or are you faced with rusty screws or even broken parts? Is there ample scope for action and intonation adjustment?

If the vibrato bridge looks very worn, or if there are structural problems, like a broken off (or loose) bridge post, you might be facing a complete replacement or a costly repair.

• And finally: Plug the guitar into an amp, and play it some more. Listen to the sound of the instrument. Check its playing feel, its ergonomics, and make a final assessment of its overall condition.

• Based on this checklist (and any possible issues you might have found) you should ask yourself two questions:

  1. Do I like this instrument?
  2. Do I think this guitar is worth its asking price?

Gretsch Streamliner G2420T – full front

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sähkökitaran osto-opas, osa 3 – Miten arvioin kitaran kuntoa?

Osto-oppaan kolmannessa osassa arvioidaan kitaran kuntoa.

Mielestäni on tärkeä järjestää soittimen kunto-/laatuseikkoja kolmeen ryhmään:

Ryhmä 1 – helposti muutettavissa olevat asiat:

++ kaularaudan sädöt

++ kielten paksuus/kunto

++ intonaatio

++ kielten korkeus

++ mikrofonien korkeus

++ mikrofonimalli (jos ei vaadi puutöitä)

++ virittimien kunto (jos ei vaadi puutöitä)

***

Ryhmä 2 – kitarakorjaajaa vaativat pienet/keskisuuret ongelmat:

++ rikkinäinen satula

++ ei riittävän syvät tai liian syvät urat satulassa

++ isommat tallaongelmat, esimerkiksi rikkinäinen vibratalla

++ kuluneet tai erikokoiset nauhat

++ rähisevät potikat

++ epäkunnossa oleva kytkin

***

• Ryhmä 3 – ongelmat, joiden korjaus on hankalaa ja/tai kallista:

++ kiero, epätavallisen vääntänyt kaula

++ sivusuuntaan vinosti runkoon liimattu kaula

++ rikkinäinen, murtunut kaularauta

++ korjaamatta jäänyt isompi murtuma puussa (esim. lavassa)

++ huonosti suoritettu tee-se-itse-kustomointi

Älä osta Peteltä…

****

Kitaran systemaattisen arvioinnin voi suorittaa esimerkiksi näin:

• ensin viritetään ja sitten soitetaan vähän aikaa; tutustutaan soittimeen, sen (tämänhetkisen) soitettavuuteen ja akustiseen sointiin

• tarkistetaan istuuko kaula sivusuunnassa suoraan:

Onko ala-E:n etäisyys otelaudan reunaan 14. nauhalla suurinpirtein sama kuin ylä-e:n etäisyys diskanttipuoliseen reunaan?

• kaularaudan asetus:

Ala-E-kieltä painetaan samanaikaisesti alas ensimmäisellä ja 14. nauhalla, jolloin 8. nauhan kohdalla nauhan yläpinnan ja kielen alapinnan väliin pitäisi näkyä noin puolen millin rako (ns. relief; lausutaan ri-Liif). Samaa toistetaan ylä-e-kielen kanssa. Jos kaulan kuperuus on sama sekä basso- että diskanttipuolella, kaula ei ole vääntänyt korkkiruuvin tavoin, mikä on hyvä asia. Jos ala- ja ylä-e-kielten välillä on reliefissä huomattava ero, on hyvin todennäköistä että kaulassa on joku vika.

Jos kaularaudan asetus sinänsä on pielessä (liian kireä = olematon relief, liian löysä = relief-rako isompi kuin 0,5 mm) kannattaa pyytää, että myyjä säätää kaularaudan, ennen kuin tekee ostospäätöstä!

• satulaurien tarkistus:

Jokainen kieli painetaan peräkkäin alas kolmannella nauhalla niin, että kieli makaa toisen nauhan päällä, ja katsotaan kuinka iso väli jää ensimmäisen nauhan yläpinnalta painetun kielen alapintaan. Tavallisen 009- tai 010-satsissa ylä-e:n ja ensimmäisen nauhan väliin pitäisi jäädä niin pieni rako, että tavallinen kopiopaperi mahtuu just ja just väliin. Koska kielen liikerata kasvaa miten paksumpi kieli on, kielet etääntyvät ensimmäisestä nauhasta mitä ”matalammaksi” mennään (ala-E:ssä on siis isompi väli ensimmäiseen nauhaan kuin ylä-e:ssä).

Jos kielet jäävät liian kauaksi ensimmäisestä nauhasta, kitara soi alanauhoissa epäpuhtaasti (sävelet liian korkeat), vaikka kitara on tallassa intonoitu oikeaoppisesti. Kitararakentaja korjaa ongelman varsin nopeasti sopivilla satulaviiloilla.

Jos kieliurat ovat liian syvät, minkä takia kieli makaa tarkistuksessa täysin ensimmäisen nauhan päällä, satulaa täytyy todennäköisesti vaihtaa uuteen, koska vapaat kielet rämisevät alanauhoja vasten. Huom: Tässä ratkaisee kuitenkin aina soittotesti vahvistimen kautta puhtaalla kanavalla!

Satulan vaihtaminen on soitinkorjaajalle jokapäiväinen toiminta, eikä se ole kallistakaan.

• nauhojen kunto:

Lievät kulutusmerkit nauhoissa ovat käytetyissä kitaroissa vain tavallisen käytön merkkejä – eikä vikoja – joiden kanssa pystyy hyvinkin eläämään.

Jos nauhoissa taas on (alla olevan kuvan tavalla) pitkästä käytöstä johtuvia syviä uria ja kulumia, täytyy arvioida pyydettyä hintaa tarkemmin (ja ehkä tinkiä hieman myyjän kanssa). Sellaisissa tapauksissa onkin ainakin nauhan hionnan ja uudelleenprofiloinnin aikaa, tai jopa kaikkien nauhojen vaihto.

Reunalistoitetun tai lakatun otelaudan nauharemontti on työläämpi, ja maksaa tämän takia hieman tavallista enemmän.

• tarkistetaan tallan kuntoa:

Ovatko kaikki ruuvit ja tallapalat kunnossa? Onko intonaatiolle ja/tai kielten korkeussäätöihin riittävästi pelivaraa?

Jos kitaran säädöt ovat täysin pielessä – kielet liian korkeat/matalat; intonaatio ei kohdallaan (= 12. nauhalla soitettu kieli ei samalla sävelkorkeudella kuin 12. nauhan huiluääni) – pyydä myyjää säätämään asiat kuntoon ennen ostospäätöstä!

• elektroniikan tarkistus:

Kokeile rauhassa kaikki säätimet ja kytkimet läpi – toimiiko kaikki niin kuin pitää? Toimivatko mikrofonit?

Rähisevä potikka tai epäkunnossa oleva kytkin on soitinrakentajalle suhteellisen helppo korjata. Uudessa kitarassa vastuu on soitinliikkeellä, käytetyissa soittimissa korjausta täytyy kustantaa itse. Huom: puoliakustisissa ja orkesterikitaroissa kaikki mikrofoneihin ja/tai elektroniikkaan liittyvät korjaukset ovat haasteellisimmat, ja näin ollen myös hieman kalliimmat.

• vibratallan kunto:

Toimiiko vibra toivotulla tavalla? Ovatko kiinitysruuvit ja/tai tallan korkeutta säätävät ruuvit kunnossa, vai onko pahoja kulumia tai jopa murtumia? Onko riittävästi säätövaraa kielten korkeudelle tai intonaatiolle?

Jos vibratalla vaikuttaa erittäin kuluneelta tai esimerkiksi Floikan kiinnitysholkki on murtunut pienen osan runkopuusta irti, voi olla edessä tallan vaihto tai isompi remontti.

• Tämän kaiken jälkeen soitetaan kitaraa vahvistimen kautta, jolloin arvioidaan soittimen soundia, soitettavuutta, mukavuutta sekä yleiskuntoa.

• Lopuksi voi sitten pohtia näitä kahta asiaa arvioinnin aikana kerättyjen tietojen pohjalla:

  1. Tykkäätkö tästä soittimesta?
  2. Onko kitara mielestäsi hintaansa arvoinen?

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑