Posts tagged ‘Takamine’

08/12/2016

Tulossa ensi viikolla: Edulliset klassiset kitarat

classical-guitars-info-card-admira-a5

classical-guitars-info-cards-admira-malaga

classical-guitars-info-cards-esteve-4st

classical-guitars-info-card-kantare-dolce-c-hg

classical-guitars-info-card-kantare-vivace-c

classical-guitars-info-card-lamancha-rubi-cm-sn

classical-guitars-info-card-takamine-gc3-nat

classical-guitars-info-card-valencia-cg50

classical-guitars-info-card-yamaha-cg122ms

classical-guitars-info-card-yamaha-cg142s

Save

Save

Save

07/12/2016

Guitar Porn – Classical Guitars

admira-a5-body-beauty

kantare-dolce-c-hg-beauty-shot

lamancha-rubi-cm-sn-body-beauty

valencia-cg50-beauty-shot

yamaha-cg142s-body-beauty

Testi tulossa…
Review coming soon…

Save

25/11/2016

Testipenkissä Joulukuussa: Edulliset klassiset kitarat

nylon-teaser

Mukana on soittimia seuraavilta yrityksiltä:

DLX Musiikki

F-Musiikki

Kantare Guitars

Musamaailma

Vantaan Musiikki

nylon-teaser-2

Save

09/03/2015

Kielten vaihtaminen teräskielisessä kitarassa

String change steel string – start

Kielten vaihtamiseen tarvitaan teräskielisessä kitarassa kielisatsin lisäksi terävän leikkurin, sekä viritysmittarin. Halpa muovikampi nopeuttaa virittimien kääntämistä.

Metalliviivoittimella taas mitataan ennen kuin aloitetaan kielten korkeus 12:n nauhan kohdalla. Mittaamisen ansiosta kaularaudan säätäminen helpottuu huomattavasti, jos uusi kielisatsi on ohuempi tai paksumpi kuin vanha. Parasta olisi kuitenkin aina vaihtaa samanpaksuiset kielet päälle – näin soittotuntuma pysyy muuttamattomana, eikä kaularautaa tarvitse silloin tavallisesti säätää.

String change steel string – loosening string

Mielestäni on helpointa ottaa ensin kaikki kielet pois.

Jotkut väittävät, että akustisissa kitaroissa kaikkien kielten yhtäaikainen poistaminen olisi jotenkin soittimelle vahingollista, mutta itse olen aina (vuodesta 1977 lähtien) vaihtanut kielet näin, enkä ole tähän mennessä vielä rikkonut yhtäkään kitaraa. Myös Martin Guitarsin omassa videossa poistetaan heti koko kielisatsi.

String change steel string – cutting old string

Kun kielet ovat täysin löysiä, leikkaan ne keskeltä poikki.

Tämä ei ole välttämättömyys, mutta minusta lyhyet pätkät ovat helpompia käsitellä kuin täyspitkät kitaran kielet.

String change steel string – winder pin puller

Teräskielisissä kitaroissa kielet on kiinnitetty tallaan ns. tallanastoilla (engl. bridge pin), jotka voivat olla muovista, luusta, puusta tai metallista.

Tallanastojen nostamiseen on lähes kaikissa viritinvivuissa pieni syvennys. Tavallisesti tallanasta ja kielen ball-end-rengas ovat näin jumissa, että vipua ei kannata käyttää nastan nostamiseksi, ainakaan heti.

String change steel string – push end in

Useimmissa tapauksissa kielen saa pois käsipelillä:

Työnnä ensin kielen hieman tallan läpi runkoon.

String change steel string – pull pin out 1

Tämä vapauttaa yleensä tallanastan ball-end-renkaan lukituksesta, ja nastan voi nostaa helposti ulos.

String change steel string – pull pin out 2

Jos tallanastaa ei saa – yrityksistä huolimatta – pois käsipelillä, suosittelisin talouspaperin (tai ohuen kangaspalan) käyttämistä tallan ja tallanastan suojaksi.

tak-n20-bridge

Joissakin kitaroissa – etenkin tietyissä Ovation- ja Takamine-malleissa – löytyy myös nastattomia tallaratkaisuja. Näissä talloissa kielet pujotetaan yksinkertaisesti tallan takaosan läpi.

String change steel string – take string off machine head

Tämän jälkeen poistetaan vanhat kielet myös virittimien tapeista.

Kun kaikki vanhat kielet on poistettu, voi tarvittaessa öljytä otelaudan ja tallan sopivalla otelautaöljyllä.

String change steel string – put pin in

Uudet kielet kiinnitetään aina ensin soittimen tallaan, laittamalla ball-endin ja tallanastan paikoilleen.

String change steel string – pull on string

Seuraavaksi kieli vedetään kevyesti ulospäin, samalla kun pidetään tallanastaa paikalla. Näin kiilataan se tallanasta ball-endin avulla kiinni tallaan.

String change steel string – stringing 1

Lavalla kieli työnnetään virittimen läpi…

String change steel string – stringing 2

…vedetään viritintapin ympäri…

String change steel string – stringing 3

…ja lukitaan paikoilleen vetämällä sitä rungosta poispäin.

String change steel string – stringing 4

Yksi käsi painaa kielen alas, kun toinen kiertää sen kireäksi. Kielen pitää kiertää tapin ympäri ylhäältä yhä alemmas.

String change steel string – keep pin in place

Kun viritin alkaa kiristää kieltä yhä enemmän, otan toisen käteni pois lavalta, jotta voin tarvittaessa estää tallanastan nousemista ulos tallasta.

String change steel string – cut off end

Suosittelen ylijäävän palan poistamista – kun kieli on viritetty – katkaisemalla sen läheltä viritintappia. Sen jälkeen taivutan varovaisesti kielityngän hieman kohti lapaa. Ole varovainen, katkaistu kieli on hyvin terävä!

Laitan uudet kielet kitaralle tavallisesti pareittain – ensin E-e, sitten A-h ja viimeiseksi D-g.

String change steel string – strings on machine heads

Onnistunut lopputulos näyttää tällaiselta.

String change steel string – pin height

Tallanastat istuvat tasaisesti tallassa.

String change steel string – string stretching

Kielet pitävät vireen nopeammin, jos niitä venytetään ensimmäisten viritysten yhteydessä: ensin viritetään, sitten venytetään… neljän-viiden kerran jälkeen virityksen pitäisi alkaa asettua.

Otekäsi pitää kielen alhaalla venymisen yhteydessä, jottei satulaan kohdistuisi liikkaa rasitusta.

****

Kun kitara on viritetty, voidaan tarkistaa vielä uusien kielten korkeus 12:n nauhan yllä.

Jos kielten korkeus on selvästi suurempi kuin ennen kielten vaihtamista, uusi kielisatsi oli luultavasti paksumpi kuin vanha. Silloin kannattaa kiristää kaularautaa (sopivalla avaimella) noin neljänneskierrosta (korkeintaan puolen kierroksen).

Jos kielten korkeus on selvästi pienempi kuin ennen kielten vaihtamista, uusi kielisatsi oli luultavasti ohuempi kuin vanha. Silloin kannattaa löysätä kaularautaa (sopivalla avaimella) noin neljänneskierrosta (korkeintaan puolen kierroksen).

Kaularaudan tarkoitus on säätää kaulan loivaa kaarevuutta (ns. neck relief). Vaikka kaulan reliefilla on suora vaikutus kielten korkeuteen, kaularauta ei ole varsinaisesti tarkoitettu säätämään kielten korkeutta. Kielten korkeuden oikeaoppinen muuttaminen on soitinrakentajan homma, ja sitä hoidetaan hiomalla (tai vaihtamalla) soittimen tallaluu.

09/03/2015

Changing strings on a steel-string guitar

String change steel string – start

Here’s what you need:

In addition to a fresh set of strings, you should have a wire cutter and a tuner at the ready. An inexpensive string winder makes the process much faster.

A steel rule will come in handy, should you want to double-check your ”before” and ”after” setups. Measure your string height at the 12th fret (top of fret to bottom of string) before taking the old strings off. That way you will be able to use the steel rule to ascertain that your setup has stayed unchanged. Alternatively, you could also measure the neck relief at the seventh fret directly, by using a capo at the first fret, while pressing down the low E-string at the 14th fret.

Ideally, though, you should stick to the exact same string gauge (and even string brand) to avoid inadvertently changing the playability of your acoustic guitar.

String change steel string – loosening string

I find it most convenient to take off all strings at once.

There are some people who claim that taking all six strings off at the same time may cause damage to your instrument. Let me tell you, I have been changing strings on steel-string guitars since 1977, always removing the whole set at once, and have never had any problems at all. Even Martin Guitars suggest you do it this way in their own video, and they should know!

String change steel string – cutting old string

Once the strings are completely loose and flabby, I cut them in half.

This isn’t something you must do, but I find the shorter lengths easier to handle, than having to deal with the whole string.

String change steel string – winder pin puller

For the largest part, steel-string acoustics come with pin bridges. The bridge pins – made out of plastic, bone, wood or even metal – keep the ball-ends locked into place.

Most string winders sport a small cut-out for lifting the bridge pins. I’d suggest, though, that you first try extracting the pins by hand, because, very often, the ball-ends have jammed the pins in place fairly tightly. Trying to pull them out directly might damage your string winder or the bridge pins, or, even worse, the bridge itself.

String change steel string – push end in

Most of the time you will be able to extract the bridge pins by hand:

Start by pushing the ball-end down (into the body) by a centimetre, or so.

String change steel string – pull pin out 1

Usually, this is all that’s needed to unjam the bridge pin.

String change steel string – pull pin out 2

If a pin really is stuck, and can’t be lifted out with your fingers, I’d strongly suggest using a piece of tissue paper (or a piece of cloth) as a cushion to protect the pin and the bridge’s surface.

tak-n20-bridge

Some acoustic guitars come equipped with a pinless bridge – most notable Ovation and some Takamines. With these bridges, all you have to do is pull the ball-ends out of the back of the bridge.

String change steel string – take string off machine head

At the headstock end you have to untie the strings and take them off the tuner posts.

If your guitar’s fretboard and/or bridge feel (or look) a little dry, now would be the perfect time for applying a little fretboard oil.

String change steel string – put pin in

You start putting on a new string by feeding the ball-end into the appropriate bridge hole, while inserting the bridge pin.

String change steel string – pull on string

By pulling the string up a little, while holding the pin down, you will conveniently get the ball-end to jam the bridge pin in place.

String change steel string – stringing 1

Next you feed the string through the tuner’s post…

String change steel string – stringing 2

…pull the string away from the body, and around the post…

String change steel string – stringing 3

…and, finally, lock the string end in place.

String change steel string – stringing 4

Keep the string pressed downwards, while you’re turning the crank. Each new winding should pass under the one before it.

String change steel string – keep pin in place

When the string starts getting taut, I move my hand from the headstock to the bridge, to make sure the bridge pin stays firmly in place.

String change steel string – cut off end

I’d recommend cutting off the surplus string in close proximity to the tuning post. Then I bend the stub down towards the headstock face. Be careful, a cut-off string is very sharp!

I put on the fresh strings in pairs, working my way away from the nut – first the two e-strings, then the pair of A and b, and lastly the D- and g-strings.

String change steel string – strings on machine heads

This is what the result should look like at the headstock end.

String change steel string – pin height

The bridge pins should sit at a uniform height above the surface of the bridge.

String change steel string – string stretching

Getting new strings to stay in tune is a much faster process, if you stretch each string carefully. It works like this: First you tune to pitch, then you stretch each string, and retune again. Once you’ve repeated this process four to five times, you should be ready to go.

Your fretting hand should hold down the string you’re stretching at the first or second fret to avoid damage to the top nut.

****

Once the guitar is in tune you could check the string action at the 12th fret and compare it with the values measured with the old string set.

If the action is noticeably higher, chances are you’ve put on a heavier gauge set of strings. You need to compensate for the stronger string pull by tightening the truss rod (with the correct tool) by a quarter of a turn (or half a turn, at the most).

If the action is noticeably lower, chances are you’ve put on a lighter gauge set of strings. You need to compensate for the weaker string pull by loosening the truss rod (with the correct tool) by a quarter of a turn (or half a turn, at the most).

The truss rod is meant solely for neck relief adjustment. Even though adjusting the neck relief does have an impact on the action, string height adjustment isn’t really what the truss rod is meant for. Adjusting the action on a steel-string acoustic is usually a job for a luthier, and is achieved by changing the height of the bridge saddle.

16/05/2013

Review: Zoom A3

****

Zoom A3 + Godin Acousticaster A6

Zoom’s A3 is the company’s brand-new, next-generation modelling effects unit for acoustic guitar.

The Zoom A3’s user interface is very similar to the one used in their MS-50G-pedal for electric guitar, but in terms of its features the A3 offers a whole plethora of stuff developed specially for use with acoustic guitars.

****

zooma3

Zoom have managed to pack an unbelievable amount of processing prowess into its new compact contender (current street price in Finland approx. 170 €), yet the A3 is still easy to use. The most vital functions have been given their own knobs and pushbuttons, which makes the A3 easy to use and cuts back on unnecessary menu-jumping at the same time.

The Zoom’s main sections are the quality dual preamp with its three-band EQ, the pedal’s versatile guitar-modelling department, as well as the A3’s large assortment of effects.

Additionally, the pedal offers a switchable solo boost (up to 12 dB) with its own tone control, an automatic feedback remover (that can defeat up to three different frequencies simultaneously) and a digital tuner.

a3_memory

The Zoom A3 is a programmable unit, which can store up to 20 patches. The patches can also be lined up in an A/B-list, which enables you to select patches for on-the-fly switching.

a3_battery

The effect pedal comes with its own power supply unit, but it can also be run on four AA-size batteries.

Zoom A3 – mic input

The A3’s microphone input – which can run phantom power (+24V or +48V) for condenser mics – and the unit’s balanced XLR-output (with a dedicated ground lift switch) have been placed on the front panel.

Zoom_A3_right_side

Your guitar’s output goes into the Zoom’s pickup input on the unit’s right hand side. A three-way slider lets you select two pre-EQ curves – magnetic or piezo – as well as a linear option (flat).

Zoom_A3_left_side

The stereo outputs have been placed on the opposite side, next to the USB-port for (firmware updates).

****

Zoom A3

Each of the A3’s patches can run up to three different effects simultaneously, so you could use the first slot for one of the Zoom’s 28 virtual guitars, the second slot for one of three virtual microphones (SM57, C414, U87) and the third for something like a reverb.

On the other hand, you can also use the A3 as a ”pure” multieffect, by not using any digital guitar-modelling and creating patches with three effects in them. You can choose from 40 different effect types – from compression and chorus all the way to pitch-shifting and reverb. The sound quality is very good, and each effect offers plenty of leeway for precise adjustment.

16_body_types

Still, I think the A3’s biggest selling point is its excellent modelling section, which makes it possible to achieve astonishingly realistic results with only a few clicks of a button.

To work properly the modelling section needs a clean guitar signal, so the first thing is to make sure you’ve got the input gain settings for your straight guitar output and/or the mic put in front of your guitar just right.

Once the levels are OK, miraculously changing the character of your guitar is quick and easy: First, use the rotary switch above the Zoom’s display to select the body type corresponding best to the guitar you’re using – for example, choose ”Mold Body” if you’re playing an Ovation or ”YMH” if your guitar is a Yamaha LL-series instrument.

acoustic_preamp

Next, you select a virtual guitar of your liking for the first effect slot in the chosen patch. You can access all of the A3’s 28 virtual guitars by using the Type-buttons. The guitars are displayed using their model names – like J-45, LG-2 or F-55 – as well as by an icon in the display.

If you’re using only a direct piezo signal as a starting point, you can add a good dose of authenticity by selecting a virtual microphone for the second effect slot of the patch. Each of the three virtual mics lets you choose between close- and ambient-miking, and whether the mic has been placed in front of the virtual sound-hole or near the virtual guitar’s bridge.

I have recorded three audio examples to give you an idea of the modelling technology’s sound:

The first clip features a Godin Acousticaster with an LR Baggs piezo system. First you’ll hear the straight piezo signal, followed by the these virtual guitars: A D-28, an OM-28, a 00-18 and an SJ-200. I’ve used Zoom’s virtual version of an AKG C414, and a touch of reverb:

The second clip has been recorded with me playing my Takamine N-20 -jumbo into a real condenser mic (an AKG C3000). The sequence of virtual guitar models is the same as above:

In the third clip I play my Tanglewood TW28-CSN -dreadnought, with the physical microphone and the sequence of virtual guitars staying the same:

****

In my opinion the Zoom A3 is a very serious contender for the title of ”Best compact multieffect for acoustic guitar”. It is a fantastic little tool for both live use and in the studio, where it can act as your own production centre for acoustic guitars. The Zoom is very easy to use and it sounds great. The on-board anti-feedback circuitry works very nicely and the solo boost is a handy tool to have in a unit such as this.

The best bit is, nonetheless, the A3’s surprisingly organic-sounding modelling section. The Zoom’s biggest advantage, when compared to other similar effect units, lies in its versatility and the wide range of different virtual guitars on offer. It is very easy to find a good body-style match for your physical guitar’s input signal, and the amount of different virtual guitar models makes it almost hard to choose. The option to creatively misuse the Zoom A3 – by selecting the ”wrong” body-type for your input signal – is also fun, and yields some nice new flavours.

But, don’t listen to me, go out and give it a try yourselves.

****

Zoom A3

Current street price in Finland approx. 170 €

Finnish distributor: Studiotec

****

Pros:

+ value-for-money

+ quality preamp

+ mic input with phantom power

+ great-sounding virtual guitar models

+ effect quality

+ EQ-section has physical control knobs

+ Boost & Anti-Feedback functions

****

10/05/2013

Testipenkissä: Zoom A3

****

Zoom A3 + Godin Acousticaster A6

Uusi Zoom A3 on firman uusimman sukupolven mallintava etuvahvistin ja efektipedaali akustisille kitaroille.

Zoom A3:n käyttölogiikka on pitkälti samanlainen kuin firman sähkökitaralle tarkoitetussa MS-50G-pedaalissa, mutta ominaisuuksiltaan uutuus tarjoaa monia uusia ominaisuuksia, joita on kehitetty varta vasten akustiselle kitaralle.

****

zooma3

Uutuuspedaali (katuhinta noin 170 €) tarjoaa uskomattoman paljon pienessä koossa, mutta samalla käyttäjälle ystävällisellä tavalla. Kaikilla tärkeimmillä toiminnoilla on omat säätimensä ja/tai napinsa, minkä ansiosta valikkojen välinen hyppäily on pidetty A3:ssa minimissä.

Zoomin kolme pääpilaria on sen erittäin laadukas, kaksikanavainen etuvahvistin kolmialueisella EQ:lla, laitteen monipuolinen digitaalinen kitaramallinnus, sekä sen runsas efektiosasto.

Tämän lisäksi on tarjolla vielä tehokas (12 dB) boosteri omalla EQ:lla, sekä kierronpoistaja, jolla voi vaimentaa jopa kolme eri feedbacktaajuutta samanaikaisesti. Myös digitaalinen viritysmittari on mahdutettu mukaan.

a3_memory

Zoom A3 on ohjelmoitava laite, ja se tarjoaa 20 muistipaikkaa omille patcheille. Patcheja voi myös ketjuttaa A/B-List-tilassa niin, että omassa setissä käytettäviä patcheja voi vaihtaa lennossa kytkinpolkaisulla.

a3_battery

Efektipedaali toimii joko pakettiin kuuluvalla yhdeksän voltin virtalähteellä, tai sitten vaihtoehtoisesti neljällä AA-paristolla.

Zoom A3 – mic input

A3:n etupuolelta löytyy laitteen mikrofonitulo – johon voi kytkeä phantomvirran (+24V tai +48V) kondensaattorimikrofoneja varten – balansoitu XLR-lähtö (maadoituskytkimellä), sekä liitin virtalähteelle.

Zoom_A3_right_side

Soittimen sisäiselle mikrofonille on omistettu oma tulo Zoomin oikeassa kyljessä. Kolmiasentoisella kytkimellä voi kytkeä päälle etuvahvistimen esisuodatusta piezo- tai magneettiselle mikrofonille, tai päästää muokkaamaton signaali eteenpäin (Flat).

Zoom_A3_left_side

Zoomin toisesta laidasta löytyy stereofoniset jakkilähdöt (vasempaan jakkiin voi kytkeä suoraan myös kuulokkeet), sekä USB-portti firmwarepäivityksiä varten.

****

Zoom A3

Jokaiseen Zoom A3:n efektipatchiin kuuluu maksimissaan kolme yksittäistä efektiä, joista ensimmäinen voisi olla esimerkiksi yksi laitteen 28:sta digitaalisista kitaramalleista, toinen yksi kolmesta mikrofonimallinnuksista (SM57, C414, U87) ja kolmas vaikkapa kaiku.

Zoomia voi toki käyttää myös ”pelkkänä” efektilaitteena, ilman kitara- ja mikkimallinnuksia, jolloin patchin kaikki kolme palikkaa vapautuvat puhtaaseen efektikäyttöön. Tarjolla on 40 eri efektityyppiä laidasta laitaan – kompressorista chorukseen ja pitch shifteristä kaikuun. Jokaista efektityyppiä voi räätälöidä omien tarpeiden mukaan, ja efektien laatu on kauttaaltaan hyvin korkea.

16_body_types

Veikkaisin kuitenkin, että monien käyttäjien näkökulmasta mielenkiintoisin ominaisuus Zoom A3:ssa on juuri sen digitaalinen kitaramallinnus. Ja syystäkin, sillä mallinnusosastoa on helppo käyttää, ja sen tuottama soundi useimmissa tapauksissa jopa ällistyttävän autenttinen.

Mallinnusosaston toimivuuden kannalta on tietysti hyvin tärkeää, että soitetun kitaran tulosignaali on mahdollisen laadukas, ja kitaran piezomikrofonin ja/tai kitaran eteen laitetun mikrofonin tasot on säädetty sopiviksi.

Tämän jälkeen fyysisen kitaran soinnin muuttaminen toisen kitaratyypin soundiksi on hyvin helppoa: Ensin valitaan 16-pykäläisestä kiertokytkimestä sen koppatyypin, joka vastaa eniten käytettyä fyysistä kitaraa – esimerkiksi ”Mold Body”, jos käytössä on Ovation-malli, tai vaikkapa ”YMH”, kun soitetaan yhden Yamahan LL-malleista.

acoustic_preamp

Tämän jälkeen valitaan patchin ensimmäiselle efektilohkolle Type-napeilla sen Zoomin tarjoamista 28 kitaramallista – esimerkiksi J-45, LG-2 tai F-55 – joksi halutaan tulosignaalia muuttaa.

Jos fyysiseltä kitaralta tulee pelkästään piezosignaali A3:een, voi lisätä lopputulokseen vielä aimo annoksen autenttisuutta käytämällä patchia toisessa lohkossa yhden Zoomin kolmesta virtuaalimikrofoneista. Virtuaalimikrofonin kohdalla pystyy säätämään, onko kitara läheltä mikitetty vai ei, ja onko virtuaalimikki laitettu virtuaalisen kaikuaukon eteen vai suunnattu virtuaalikitaran tallaa kohti.

Tässä ovat kolme esimerkkipätkää Zoom A3:n mallinnuksista:

Ensimmäiseksi äänitin sähkökitaraa muistuttavaa Godin Acousticasteria, jossa on LR Baggs -mikrofonijärjestelmä. Virtuaalikitaramallien järjestys – efektoimattoman osion jälkeen – on D-28, OM-28, 00-18 ja SJ-200. Virtuaalimikrofoniksi valitsin Zoomin versiota C414-studiomikrofonista:

Toinen esimerkki on äänitetty Takamine N-20 -jumbolla ja fyysisellä AKG C3000 -mikillä. Myös tämä pätkä alkaa muokkaamattomalla osiolla, minkä jälkeen seuraa samat virtuaalikitarat samassa järjestyksessä kuin yllä:

Kolmas – ja viimeinen – esimerkki on äänitetty C3000:n kautta Tanglewood TW28-CSN -kitaralla. Virtuaalikitarat ovat jälleen samat (ja samassa järjestyksessä) kuin muissa pätkissä:

****

Mielestäni uusi Zoom A3 kuuluu selvästi pienten, akustisille kitaroille tarkoitettujen, multiefektien aatelistoon. A3 on erinomainen työkalu sekä livekäytössä lavalla että akustisten raitojen tuotantokeskukseksi studiossa. Zoomia on helppo käyttää, ja sen efektit kuulostavat erittäin terveeltä. Kierronpoistaja toimii tehokkaasti, ja sooloboosteri omalla tone-asetuksella on todella tervetullut lisäys tällaiselle multiefektille.

Parasta A3:ssa on omasta mielestäni kuitenkin sen kitaramallinnusosasto. Mallinnuksen luonnollisuus ja autenttisuus on erittäin hyvällä mallilla. Moniin muihin systeemiin verrattuna Zoomin suurin etu on sen monipuolisuudessa ja mallien runsaudessa. On hyvin vaivatonta löytää omalle kitaralle sopiva koppa-asetus, ja virtuaalikitaroiden määrä luo jo lähes liikkaakin valinnanvaraa. Myös tahallisesta väärinkäyttämisestä – valitsemalla tulopuolella väärää koppatyyppiä – voi saada monta käyttökelpoista soundia aikaiseksi.

Kokeileminen kannattaa siis.

****

Zoom A3

Katuhinta noin 170 €

Maahantuoja: Studiotec

****

Plussat:

+ hinta-laatu-suhde

+ etuvahvistimen laatu

+ phantomsyöttö

+ virtuaalikitaroiden soundi

+ efektien laatu

+ EQ:n säätimet suoraan etupaneelissa

+ Boost- ja Anti-Feedback-toiminnot

****

05/02/2013

Every Night – Paul McCartney cover